Referenties 

Door de jaren heen hebben wij een heel divers portfolio aan referenties opgebouwd. Onze adviseurs zetten zich dagelijks in om voor lokale overheden en maatschappelijke organisaties opdrachten uit te voeren. Op deze pagina vindt u een klein overzicht van de reacties en referenties van onze opdrachtgevers en de verschillende projecten en opdrachten waar onze adviseurs aan hebben gewerkt.

Wilt u de referenties per adviseur bekijken dan kan dit via de zoekfunctie of op de adviseurspagina. De referenties zijn namelijk ook terug te vinden op de profielpagina’s van onze adviseurs. Hier treft u ook de contactinformatie van de adviseurs.

Werken op Texel

Werken op Texel

Digitalisering maakt het werken op afstand efficiënt, maar het komt regelmatig voor dat een adviseur voor langere periode bij de opdrachtgever in de gemeente ondergebracht wordt. Zo heeft onze adviseur Margit Bouman gedurende de periode zomer 2019 tot januari 2021 voor de gemeente Texel gewerkt. In de begin periode verbleef zij voor haar werkzaamheden wekelijks meerdere dagen op Texel. Margit vertelt hoe zij deze periode heeft ervaren.

Lees meer
Een samenhangende netwerkaanpak voor kwetsbare inwoners

Een samenhangende netwerkaanpak voor kwetsbare inwoners

Margit Bouman ontwikkelde voor deze gemeente een samenhangende netwerkaanpak voor kwetsbare inwoners. Aanleiding vormde de constatering dat men onbekend was met de mogelijkheden die er zijn om inwoners met verward gedrag hulp en ondersteuning te bieden en de onderlinge afstemming werd gemist

Lees meer
Coordinator veranderproces

Coordinator veranderproces

Binnen de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Berg en Dal was er behoefte aan een coördinator voor het cluster Inkomen, welke hielp met ontzorgen van het afdelingshoofd en ervoor zou zorgen dat het team zo zelfstandig mogelijk zou gaan functioneren. Caspar Rauws heeft deze rol als coördinator voor de gemeente vervult.

Lees meer
Interimopdracht Sociaal Domein

Interimopdracht Sociaal Domein

In deze opdracht was adviseur Luuk de Boer verantwoordelijk voor het integraal management van de beleidsafdeling in het sociaal domein. Zijn inzet heeft geleid tot een afdeling met meer rust en overzicht, meer onderlinge verbondenheid tussen medewerkers en tussen beleidsterreinen, meer comfort voor het college in het (strategisch) beleid en meer verbinding met de toegang/wijkteams.

Lees meer
Transformatie dagbesteding

Transformatie dagbesteding

Als gevolg van de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de dagbesteding basis, inclusief vervoer. Een vorm van dagbesteding waar voornamelijk oudere inwoners, uitsluitend op grond van een indicatie, gebruik van maakten. Arold Derix heeft de transformatie dagbesteding succesvol doorgevoerd bij een middelgrote gemeente.

Lees meer
Aanbestedingstraject peuterspeelzaalwerk (PSZ)

Aanbestedingstraject peuterspeelzaalwerk (PSZ)

Margit Bouman heeft, in de rol als projectleider, het bestek voor de aanbesteding van het peuterspeelzaalwerk opgesteld. Daarna is de procesbegeleiding van het bestuurlijke traject verzorgd. Ook heeft onze projectleider gezorgd voor de daadwerkelijke aanbesteding en gunning van het werk.

Lees meer
Anders denken en doen binnen de Wmo

Anders denken en doen binnen de Wmo

Arold Derix heeft de opdracht ‘Anders denken en doen’ die een gemeente, met ruim 97.500 inwoners, zich stelde bij het ondersteunen van mensen met beperkingen vertaald naar beleid en uitvoering.

Lees meer
Aanbesteding Wmo-voorzieningen

Aanbesteding Wmo-voorzieningen

De gemeente Delft kon lopende contracten met aanbieders van huishoudelijke hulp en hulpmiddelen niet meer verlengen. In opdracht van de gemeente verzorgde adviseur Arold Derix de nieuwe aanbestedingen voor WMO-voorzieningen.

Lees meer

Meer weten over een thema of onderwerp?