Referenties 

Door de jaren heen hebben wij een heel divers portfolio aan referenties opgebouwd. Onze adviseurs zetten zich dagelijks in om voor lokale overheden en maatschappelijke organisaties opdrachten uit te voeren. Op deze pagina vindt u een klein overzicht van de reacties en referenties van onze opdrachtgevers en de verschillende projecten en opdrachten waar onze adviseurs aan hebben gewerkt.

Wilt u de referenties per adviseur bekijken dan kan dit via de zoekfunctie of op de adviseurspagina. De referenties zijn namelijk ook terug te vinden op de profielpagina’s van onze adviseurs. Hier treft u ook de contactinformatie van de adviseurs.

Referentie gemeente Leeuwarden Theo Platje – Beleidsadviseur Armoedebeleid

Referentie gemeente Leeuwarden Theo Platje – Beleidsadviseur Armoedebeleid

Theo Platje heeft voor zijn werkzaamheden in de gemeente Leeuwarden een prachtige referentie ontvangen van Gina Frans, Senior beleidsmedewerker Dienst Sociaal Domein. Theo mocht gedurende de periode september 2018 tot september 2019 de functie van Beleidsadviseur Armoedebeleid vervullen in Leeuwarden. Lees hier de uitgebreide referentie.

Lees meer
Een samenhangende netwerkaanpak voor kwetsbare inwoners

Een samenhangende netwerkaanpak voor kwetsbare inwoners

Margit Bouman ontwikkelde voor deze gemeente een samenhangende netwerkaanpak voor kwetsbare inwoners. Aanleiding vormde de constatering dat men onbekend was met de mogelijkheden die er zijn om inwoners met verward gedrag hulp en ondersteuning te bieden en de onderlinge afstemming werd gemist

Lees meer
Nissewaard vol lof over Bert Deuling

Nissewaard vol lof over Bert Deuling

Van maart 2017 tot en met juli 2019 is Bert Deuling van adviesbureau Keizers & Visser bij de Gemeente Nissewaard werkzaam geweest als projectleider POH-GGZ jeugd. Linda van der Reiden, advseur Jeugd, schreef een referentie over de inzet en werkzaamheden van Bert.

Lees meer
Directeur Verkerk zeer tevreden over monitor Passend Onderwijs

Directeur Verkerk zeer tevreden over monitor Passend Onderwijs

In 2014 werd het Passend Onderwijs ingevoerd en in 2016 ontstond het samenwerkingsverband Zeeluwe. Als directeur-bestuurder werkt Karin Verkerk aan de realisatie van een dekkend netwerk in deze regio. Eén van de hulpmiddelen, die Karin Verkerk inzet is de Monitor Passend Onderwijs, uitgevoerd door adviseur Maaike Luttik. Directeur Karin Verkerk schreef een referentie.

Lees meer
POH GGZ Jeugd bij huisartsen in Spijkenisse

POH GGZ Jeugd bij huisartsen in Spijkenisse

In maart 2017 is Bert Deuling gestart met de uitrol van de pilot met een POH GGZ Jeugd in de gemeente Nissewaard. Met de start van de POH GGZ Jeugd in Spijkenisse hebben 13 huisartspraktijken de beschikking over een POH-GGZ Jeugde en zijn bijna alle huisartspraktijken in Spijkenisse zijn voorzien.

Lees meer
Manager erfgoed over Jan Temmink

Manager erfgoed over Jan Temmink

Er is door Landschap Erfgoed Utrecht aan Keizers & Visser ondersteuning gevraagd. Dit in verband met het vlottrekken van een aantal projecten waarin goede samenwerking met verschillende uiteenlopende partijen centraal stond. Het vormen van...

Lees meer
Coordinator veranderproces

Coordinator veranderproces

Binnen de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Berg en Dal was er behoefte aan een coördinator voor het cluster Inkomen, welke hielp met ontzorgen van het afdelingshoofd en ervoor zou zorgen dat het team zo zelfstandig mogelijk zou gaan functioneren. Caspar Rauws heeft deze rol als coördinator voor de gemeente vervult.

Lees meer
Kwartiermaker aanpak Laaggeletterdheid

Kwartiermaker aanpak Laaggeletterdheid

In zijn opdracht als Kwartiermaker Laaggeletterdheid voor Provinciale ondersteuningsorganisatie Rijnbrink heeft adviseur Jan Temmink op provinciaal niveau een aanzet gegeven voor een resultaatgerichte aanpak van Laaggeletterdheid.

Lees meer
Buurtteams zorgen voor samenwerking maatschappelijke partners

Buurtteams zorgen voor samenwerking maatschappelijke partners

Adviseur Johan Kivits kreeg de opdracht om het integraal management van buurtteams in ‘s-Hertogenbosch te verzorgen. Het doel van deze buurtteams is om in de wijken in de stad de omslag te maken naar meer eigen verantwoordelijkheid bij wijkbewoners en terugdringen van het gebruik van individuele voorzieningen.

Lees meer
Interimopdracht Sociaal Domein

Interimopdracht Sociaal Domein

In deze opdracht was adviseur Luuk de Boer verantwoordelijk voor het integraal management van de beleidsafdeling in het sociaal domein. Zijn inzet heeft geleid tot een afdeling met meer rust en overzicht, meer onderlinge verbondenheid tussen medewerkers en tussen beleidsterreinen, meer comfort voor het college in het (strategisch) beleid en meer verbinding met de toegang/wijkteams.

Lees meer
Transformatie dagbesteding

Transformatie dagbesteding

Als gevolg van de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de dagbesteding basis, inclusief vervoer. Een vorm van dagbesteding waar voornamelijk oudere inwoners, uitsluitend op grond van een indicatie, gebruik van maakten. Arold Derix heeft de transformatie dagbesteding succesvol doorgevoerd bij een middelgrote gemeente.

Lees meer
Interimmanagement decentralisaties Welzijnsorganisaties

Interimmanagement decentralisaties Welzijnsorganisaties

Ook Welzijnsorganisaties moeten zich, als gevolg van de decentralisaties, heroriënteren op hun taken en rol voor de maatschappij. In dat kader hebben wij voor welzijnsinstelling in een gemeente van circa 140.000 inwoners het interim management verzorgd. Adviseur Johan Kivits heeft leiding gegeven aan twee verschillende teams van uitvoerende welzijnswerkers.

Lees meer