Sociaal Domein

Het Sociaal domein vormt de basis van onze jarenlange ervaring en expertise. Onze adviseurs zetten zich dagelijks in om binnen de lokale overheden vraag-gestuurd beleid te implementeren en om werk en zorg af te stemmen op behoeften van de lokale inwoners.

Wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein, de verschillende thema’s, onze projecten en de expertises van onze adviseurs, kijk dan bij onderstaande categorieën voor de laatste actualiteiten en projecten.

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke opvang (MO) en Beschermd wonen (BW) vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar omdat beschermd wonen, de OGGZ en Wmo redelijk complexe dossiers zijn, hebben wij deze in aparte expertisegebieden opgedeeld. 

 

Participatie

Participatie betekent actieve deelname. Deelname aan de samenleving is echter niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Gemeentes hebben te maken met inwoners met een handicap of gezondheidsproblemen, inwoners die geen baan hebben, niet goed kunnen lezen, leven in armoede of afhankelijk zijn van schuldhulpverlening.

Inclusie

Lokale inclusieagenda

Iedereen, met of zonder beperking, moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Hiervoor heeft elke gemeente de verplichting om een lokale inclusieagenda op te stellen. Wij hebben ervaring met het opstellen van de lokale inclusieagenda en de uitvoering van het implementatietraject.

 

Lokale democratie

Bijna de helft van de Nederlanders komt niet meer stemmen voor de gemeenteraad, en degenen die wel komen, maken de lokale partijen het grootst. Lokale democratie is meer dan een inspraakavond. Het vraagt een andere denkwijze over het betrekken van inwoners bij het democratisch proces en positionering van de raad. Maar hoe doe je dat? Onze ervaren adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen.

Energiearmoede

Energiearmoede

Energiearmoede treft binnen gemeentes niet alleen het sociaal domein, maar ook het ruimtelijk domein. Het is een zeer relevant en urgent thema waarin energiebeleid, armoedebestrijding, duurzaamheid en participatie samengaan. Ons expertteam houdt neemt u mee in de mogelijkheden en geven tips om energiearmoede te bestrijden.

 

 

Meer weten over een thema of onderwerp?