Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid neemt in Nederland nog steeds toe. Circa 2,5 miljoen inwoners hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ruim 1,3 miljoen volwassenen, in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar, functioneren onder het eindniveau van basisonderwijs (1F).  En steeds meer minderjarigen hebben moeite met lezen of een vorm van dyslexie.

Zelfredzaamheid

Laaggeletterden hebben moeite om zelfstandig te functioneren in de maatschappij of in het werk. Dit omdat ze problemen ervaren met lezen,
schrijven, omgaan met cijfers en het gebruik van alledaagse technologie. Deze groep laaggeletterden heeft vaker moeite met het gebruik van computers of smartphones en met het lezen van belangrijke documenten zoals overheidsbrieven, rekeningen, veiligheidsvoorschriften en medicijnbijsluiters.

Verdergaande digitalisering en robotisering vragen hele andere vaardigheden van mensen. Laaggeletterden weten de weg op het internet vaak moeilijker te vinden. Ook hebben laaggeletterden vaker te maken met werkloosheid en het minder efficiënt kunnen werken. Dit maakt laaggeletterden minder zelfredzaam in onze samenleving. Zo hebben laaggeletterden ook vaker schulden. Dir simpelweg omdat ze moeilijk orde kunnen krijgen in eigen financiën en administratie. Dat maakt deze mensen kwetsbaarder en het veroorzaakt veel persoonlijk leed.

Maatschappelijke gevolgen

Het belang van taal, rekenen en digitale vaardigheden reikt verder dan de gevaren voor veiligheid, gezondheid, segregatie en het sociaaleconomisch leed van laaggeletterdheid. Dit zadelt de samenleving namelijk ook op met hoge economisch kosten;  jaarlijks bijna 1 miljard euro. Deze kosten zitten vooral in de uitkeringen, gemiste belastinginkomsten en de lagere productiviteit.

Laaggeletterden die hun kwaliteiten verbeteren, zeggen juist dat er een wereld voor hen open gaat. Onderzoek wijst uit dat zij hierdoor hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren en meer regie over hun leven ervaren. Het dringt steeds verder door dat deze basisvaardigheden voor iedereen de basis zijn om mee te kunnen blijven doen in de snel veranderende samenleving.

Onze adviseurs begeleiden en adviseren bij lokale, regionale en provinciale initiatieven om laaggeletterdheid stelselmatig aan te pakken. Dit doen zij in samenwerking met bibliotheken, gemeente, onderwijs, zorg en maatschappelijke instellingen.

Caspar Rauws heeft al meerdere malen succesvol projecten geïmplementeerd als projectleider en kwartiermaker laaggeletterdheid. Wilt u meer weten over de mogelijkheden klik dan op het persoonlijke profiel of neem contact met ons op.

Wilt u meer lezen over Laaggeletterdheid, download hier ons informatieblad:
Informatie Laaggeletterdheid Keizers&Visser

 

Meer weten over een thema of onderwerp?