Armoede & Schuldhulpverlening

Om armoedebestrijding tegen te gaan is effectieve schuldhulpverlening nodig. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 valt schuldhulpverlening onder de verantwoordelijkheid van gemeentes. Een groeiende groep inwoners heeft te maken met schulden en armoede en de gemeentes hebben de taak om deze groep te helpen. Gemeenten kunnen deze schuldhulpverlening zelf vormgeven binnen het (brede) kader van de wet.

Integrale aanpak 

De toegang en de kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening kan altijd beter. Gemeenten en  samenwerkende partners slagen er al steeds beter in om armoede en schulden integraal aan te pakken, hierbij kunnen wij nog enkele verbeteringen geven. Voor gemeentes hebben wij verschillende maatregelen en oplossingen bedacht, welke kunnen bijdragen aan effectieve armoedebestrijding en hulpverlening. Onze maatregelen en oplossingen zorgen voor duurzame en integrale kwaliteitsverbetering. Wij zoeken altijd verbinding en samenwerking tussen gemeentes, werkgevers, maatschappelijke organisaties, voedselbanken, sociale wijkteams en ervaringsdeskundigen en komen met gerichte oplossingen. 

Beleidsadvies en ondersteuning

De personen die aanspraak maken op schuldhulpverlening moeten een gesprekspartner zijn van de overheid.  Op basis van de door hun gegeven informatie kunnen we beleid verbeteren en voorzieningen beter vormgeven. Onze adviseurs ondersteunen en adviseren u bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van armoede- & schuldhulpverleningsbeleid.

Wilt u meer weten over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen, neem dan contact op met onze adviseurs.

Caspar Rauws

Caspar Rauws

Adviseur Armoede & Schuldhulpverlening

Theo Platje

Adviseur Armoede & Schuldhulpverlening

Luuk de Boer

Luuk de Boer

Adviseur Armoede & Schuldhulpverlening

Peter Buter

Peter Buter

Adviseur Armoede & Schuldhulpverlening

Meer weten over een thema of onderwerp?