Armoede & Schuldhulpverlening

Om armoedebestrijding tegen te gaan is effectieve schuldhulpverlening nodig. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 valt schuldhulpverlening onder de verantwoordelijkheid van gemeentes. Een groeiende groep inwoners heeft te maken met schulden en armoede en de gemeentes hebben de taak om deze groep te helpen. Gemeenten kunnen deze schuldhulpverlening zelf vormgeven binnen het (brede) kader van de wet.

Integrale aanpak 

De toegang en de kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening kan altijd beter. Gemeenten en  samenwerkende partners slagen er al steeds beter in om armoede en schulden integraal aan te pakken, hierbij kunnen wij nog enkele verbeteringen geven. Voor gemeentes hebben wij verschillende maatregelen en oplossingen bedacht, welke kunnen bijdragen aan effectieve armoedebestrijding en hulpverlening. Onze maatregelen en oplossingen zorgen voor duurzame en integrale kwaliteitsverbetering. Wij zoeken altijd verbinding en samenwerking tussen gemeentes, werkgevers, maatschappelijke organisaties, voedselbanken, sociale wijkteams en ervaringsdeskundigen en komen met gerichte oplossingen. Eén van deze oplossingen, welke wij als partner ondersteunen, is bijvoorbeeld Socialcoin. Een uniek hulpmiddel waarbij inwoners met een schuldenlast deze schulden af kunnen lossen door zich actief in te zetten voor de gemeente.

Socialcoin

Socialcoin is een instrument voor gemeentes dat meerdere maatschappelijke vraagstukken in één keer helpt aan te pakken en samenwerking vereenvoudigt. De Socialcoin vertegenwoordigt een maatschappelijke waarde. Het verschil met gewoon geld is, dat een Socialcoin vanuit de gemeente ‘gelabeld’ kan worden, bijvoorbeeld om schulden te voldoen.
Elke gemeente heeft werkzaamheden en activiteiten voor het behoud van wijken en verbeteren van de leefomgeving van haar inwoners. De mensen en middelen hiervoor zijn vaak niet toereikend. En daar biedt Socialcoin juist de oplossing.

De gemeente bepaalt welke sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld een buurtschoonmaakactie of ondersteuning in een buurthuis, met Socialcoin uitgevoerd worden. Een schuldenaar kan een zo’n activiteit uitvoeren en krijgt hier Socialcoins voor toegekend. Daarmee wordt (een deel van) de schuld afgelost. De gemeente en schuldenaar werken zo samen aan oplossingen voor beide partijen.

Beleidsadvies en ondersteuning

De personen die aanspraak maken op schuldhulpverlening moeten een gesprekspartner zijn van de overheid.  Op basis van de door hun gegeven informatie kunnen we beleid verbeteren en voorzieningen beter vormgeven. Onze adviseurs ondersteunen en adviseren u bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van armoede- & schuldhulpverleningsbeleid. 

Wilt u meer weten over Socialcoin en wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen, kijk dan op de website van Socialcoin of neem dan contact op met onze adviseur Caspar Rauws.

Caspar Rauws

Adviseur Socialcoin, Armoede & Schuldhulpverlening

Theo Platje

Adviseur Armoede & Schuldhulpverlening
Luuk de Boer nieuw referenties interimopdracht sociaal domein

Luuk de Boer

Adviseur Armoede & Schuldhulpverlening