Armoede & Schuldhulpverlening

Om armoedebestrijding tegen te gaan is effectieve schuldhulpverlening nodig. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 valt schuldhulpverlening onder de verantwoordelijkheid van gemeentes.

Voor gemeentes hebben wij verschillende maatregelen en oplossingen bedacht, welke kunnen bijdragen aan effectieve armoedebestrijding en hulpverlening. Eén van deze oplossingen is bijvoorbeeld Socialcoin. Een uniek hulpmiddel waarbij inwoners met een schuldenlast deze schulden af kunnen lossen door zich actief in te zetten voor de gemeente.

Wat is Socialcoin?
Socialcoin is een instrument voor gemeentes dat meerdere maatschappelijke vraagstukken in één keer helpt aan te pakken en samenwerking vereenvoudigt. De Socialcoin vertegenwoordigt een maatschappelijke waarde. Het verschil met gewoon geld is, dat een Socialcoin vanuit de gemeente ‘gelabeld’ kan worden, bijvoorbeeld om schulden te voldoen.
Elke gemeente heeft werkzaamheden en activiteiten voor het behoud van wijken en verbeteren van de leefomgeving van haar inwoners. De mensen en middelen hiervoor zijn vaak niet toereikend. En daar biedt Socialcoin juist de oplossing.

De gemeente bepaalt welke sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld een buurtschoonmaakactie of ondersteuning in een buurthuis, met Socialcoin uitgevoerd worden. Een schuldenaar kan een zo’n activiteit uitvoeren en krijgt hier Socialcoins voor toegekend. Daarmee wordt (een deel van) de schuld afgelost. De gemeente en schuldenaar werken zo samen aan oplossingen voor beide partijen.

Wilt u meer weten over Socialcoin en wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen, kijk dan op de website van Socialcoin of neem dan contact op met onze adviseurs Caspar Rauws of Maaike Luttik.

Caspar Rauws

Adviseur Socialcoin, Armoede & Schuldhulpverlening

Maaike Luttik

Adviseur Socialcoin, Armoede & Schuldhulpverlening

Theo Platje

Adviseur Armoede & Schuldhulpverlening

Luuk de Boer

Adviseur Armoede & schuldhulpverlening