Luuk de Boer 

Tijdens mijn studie aan de universiteit ben ik – per toeval – bij een middelgrote gemeente terecht gekomen. De wereld van lokale overheden is mij sindsdien altijd blijven boeien. Dat is ook de reden dat ik bij Keizers & Visser als adviseur werk. Het is zo gaaf om op deze manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Ik heb inmiddels al in verschillende rollen opdrachten uitgevoerd voor verschillende gemeenten.  Zo plaats ik mijzelf makkelijk in de rol van projectleider, commissiegriffier, directiesecretaris, leidinggevende, programmamanager en adviseur. Bijstand, re-integratie en participatie zijn daarbij wel steeds de rode draad gebleken in mijn opdrachten. Echter voel ik mezelf een allrounder in het sociaal domein.
Mijn kracht zit in het verbinden van mensen en het opbouwen van draagvlak en vertrouwensrelaties. Dat is voor mij de basis. Ik geniet ervan om samen ambitieuze doelen te bereiken en na een opdracht meer achter te laten dan alleen ‘een implementatie’ of  ‘een besluit’.
Bij Keizers & Visser krijg ik elke dag de kans om dat te doen.

 

 

 

Luuk de Boer

Luuk de Boer

Adviseur


Focus:
Participatie
Participatiewet
Armoede & Schuldhulpverlening

Functies:
Kwartiermaker, Beleidsadviseur, Projectleider, Procesbegeleider, Beleidscoördinator, Interim-manager.

Referenties opdrachtgevers:
Interim management sociaal domein

Meer weten over een thema of onderwerp?