Energietransitie

De energietransitie is naast een technische transitie ook een sociale transitie. Wij merken dat gemeentes en maatschappelijke partners moeite hebben met het creëren van draagvlak voor de transitie. De energietransitie raakt immers iedereen in de portemonnee. Onze adviseurs hebben ervaring met de sociale kant van de transitie om samenwerking en meer draagvlak te creëren onder inwoners.

Het klimaatakkoord

Sinds het klimaatakkoord van Parijs is in Nederland de urgentie om te voldoen aan de afspraken tot CO2 reductie en beperking van de temperatuurstijging sterk toegenomen. Nederland heeft inmiddels (2018) een eigen Klimaatwet ingevoerd. Deze wet stelt dat we allemaal energie moeten besparen. Deze nieuwe wet gaat daarmee zelfs een stap verder dan de minimum reductie van 40%. Zo is namelijk het volgende ook opgenomen:

  • De Klimaatwet stelt dat we in 2030 de Nederlandse CO2-uitstoot met 49 procent moeten hebben verlaagd en in 2050 met 95 procent, ten opzichte van het jaar 1990;
  • De Klimaatwet stelt dat we in 2050 alle energie duurzaam, CO2-neutraal opwekken;
  • De aanpassing in de Gaswet stelt dat het, per 1 juli 2018, niet meer is toegestaan om een bouwvergunning aan te vragen voor een nieuw bouwwerk met een gasaansluiting.

De inzet is een eerlijk akkoord. De vervuiler betaalt en mensen met een kleinere portemonnee worden ontzien. Deze inzet heeft echter grote gevolgen voor iedere inwoner in Nederland. De reductie van 95% aan CO2-uitstoot in 2050 maakt dat we allemaal minder gebruik moeten maken van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat we elektrisch moeten gaan rijden en van het aardgas af moeten. We  moeten op andere manieren duurzame energie gaan opwekken. Zo worden we dus allemaal gedwongen om te investeren. Maar wat als dit niet lukt, omdat men het geld er niet voor heeft?

Lage inkomens en energiearmoede

Onze adviseurs richten zich op de maatregelen voor sociale minima. Deze maatregelen moeten, met een relatief kleine investering, op korte termijn een financieel voordeel opleveren. Dit is de manier om inwoners met lage inkomens onderdeel te laten zijn van de energietransitie. In het klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën staat dat iedereen mee moet gaan in de energietransitie. Echter, over hoe inwoners met een laag inkomen vertrouwen in de plannen van de overheid en de corporatie krijgen en houden, bestaat geen plan.

Wij bieden projectleiding en senior energiecoach-opleiders aan om draagvlak te creëren. En een gedegen plan voor de energietransitie te realiseren binnen uw gemeente. De exacte invulling hiervan ontstaat in overleg en is afhankelijk van uw lokale situatie.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, neem dan contact op of download dan één van onze informatie-brochures:

 

Heeft u een vraag?