Manon Vos – Vlamings  

Van nature wil ik mensen en partijen verbinden om te komen tot gezamenlijke kennisontwikkeling en efficiency.  Waarom het wiel opnieuw uitvinden?  Daarnaast geloof ik sterk in collectieve intelligentie.  Denk aan hoe een zwerm spreeuwen zonder leider verbazingwekkend complexe bewegingen uit kan voeren.  Onderdeel uitmakend van een collectief wil ik graag een bijdrage leveren aan de benodigde versnelling voor het oplossen van klimaat gerelateerde problemen.
Als verbinder neem ik over het algemeen in een collectief een onafhankelijke positie in en stel me op in dienst van het grotere geheel.  Ik ben sterk empathisch en enthousiast en beweeg me graag in verschillende contexten zoals die van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Ik ben op mijn best in de rol van beleidsadviseur, projectmanager en change agent.

Hoe ben ik hier gekomen?

Tijdens mijn studie Huishoud- en Consumentenwetenschappen aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen ontdekte ik een fascinatie voor het  ontwerpen van huishoudtechnologie voor mensen.  Wat zijn hun behoeften? Wat is er ndig in een huishouden? In Wageningen werd ik me ook bewust van de milieuproblematiek.
Bij mijn eerste werkgever Philips heb ik eindgebruikers vertegenwoordigd in ontwikkelprocessen. Ik was gebruik(er)s- en markt- onderzoeker voor het productmanagement. Belangrijke vragen waren altijd: “Wat wil een eindgebruiker? Wat kan hij?  En: Wat kent hij?”. Deze vragen  zijn leidend gebleven in mijn loopbaan echter de context is veel complexer geworden.

Bij mijn tweede werkgever, de hogeschool, stond het ontwerpen van de onderwijsomgeving voor studenten centraal en de ontwikkeling van het vakgebied Human Technology. Daar heb ik als hogeschooldocent Human Technology mede vormgegeven en participatief en ontwerpend werken geïntroduceerd.  De  student die in staat is om innovatieve gebruiksvriendelijke producten en diensten te ontwerpen was het eindproduct.
Het samenwerken en leren met stakeholders zoals gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers en burgers heb ik mogen faciliteren in verschillende innovatiewerkplaatsen. Mijn rol was die van change agent en facilitator. Complexe vragen zoals: Hoe wordt Ameland energieneutraal? Hoe blijft Ameland aantrekkelijk voor zijn/haar inwoners?  Hoe wordt Drenthe circulair in 2050?, hebben we in gezamenlijkheid met stakeholders en studenten proberen te tackelen.

De huidige  participatiesamenleving stelt de behoeften van inwoners in gemeenten steeds meer centraal. Als beleidsadviseur van KeizersVisser wil ik de verbinder zijn tussen de overheid en de samenleving. Op dit moment lever ik binnen KeizersVisser een bijdrage aan de verkenning van mogelijke producten voor gemeenten in de sociale energie-transitie en dan in het bijzonder de inclusieve aanpak van energie-armoede in huishoudens. Daarnaast werk ik als beleidsadviseur aan de implementatie van de wet inburgering in de gemeente Den Helder.

In mijn vrije tijd lever ik een bijdrage aan de empowerment van burgers. Dit doe ik als adviseur bij de KNHM Foundation, waar ik werk vanuit het team Drenthe aan het programma Kern Met Pit.

Adviseur en lid expertteam energiearmoede

Manon Vos - Vlamings

Adviseur

Focus:
Participatie
Energiearmoede
Sociaal Domein
Energietransitie 

Functies:
Kwartiermaker, Beleidsadviseur, Projectleider, Procesbegeleider, Beleidscoördinator, Manager.

 

Meer weten over een thema of onderwerp?