Kind & Jeugd

In januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Gemeentes moeten verplicht samenwerken met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming om passende hulp te garanderen en verbeteren. De verantwoordelijkheid voor de zorg, inclusief de bekostiging voor jeugdigen met psychische en psychosociale klachten, en ondersteuning aan inwoners tot 18 jaar ligt bij de gemeente. Dat heeft een enorme impact op de gemeentelijke organisaties. Zij krijgen een complexe én belangrijke doelgroep onder hun hoede, waarbij lokale begrotingen zwaar onder druk staan door de hoge kosten, die de zorg voor deze jeugdigen met zich meebrengen. kindjeugd

POH GGZ Jeugd

Wij begeleiden en organiseren lokale en regionale implementatietrajecten voor praktijkondersteuners huisartsen (POH) en hebben een uniek monitoringssysteem ontwikkelt. Deze monitor POH GGZ Jeugd maakt registratie van gegevens voor POH gebruiksvriendelijk en makkelijk toegankelijk. Lees meer in ons dossier POH GGZ Jeugd.

Educatie & Onderwijs

Gemeentes en scholen werken samen om iedere leerling een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aan te bieden en om onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan. Wij leveren de tools om passend onderwijs te monitoren, de dekking en het bijbehorende ondersteuningsplan te analyseren en bij te sturen. Daarnaast bieden wij hulp bij vraagstukken op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid.

Inclusie

Jeugdwet & Jeugdhulp

De uitvoering van de Jeugdwet leidt in talrijke gemeentes tot moeizame, langdurige en kostbare trajecten. Onze adviseurs hebben diepgaande kennis met betrekking tot alle aspecten van de Jeugdwet. Zij bieden hulp en ondersteuning om het juiste spoor te vinden.

Meer weten over een thema of onderwerp?