Leefomgeving

Onze adviseurs zijn experts in het creëren van draagvlak en scheppen van verbinding tussen inwoners en gemeente. Dit doen wij al jaren op verschillende expertisegebieden, zoals leefbaarheid, maatschappelijke voorzieningen en de sociale kant van de energietransitie. Burgerparticipatie is van groot belang, want het verbeteren en in stand houden van de directe leefomgeving van inwoners kan niet zonder de hulp van de inwoners zelf. En dat is geheel in lijn met het gedachtegoed van Thorbecke.

Leefbaarheid

Onze adviseurs zetten zich dagelijks in om de leefbaarheid binnen gemeentes te vergroten. Dit doen wij niet alleen direct binnen een gemeente of in wijken, maar ook door middel van het organiseren van kennissessies- en bijeenkomsten.

Maatschappelijke voorzieningen

Wij geven onafhankelijk advies, een second opinion of helpen met een inventarisatie van wensen en eisen van de gebruikers, corporaties en gemeente. Zo brengen onze adviseurs in kaart hoe voorzieningen, vastgoed, exploitatie en budgetten efficiënter ingezet kunnen worden.

Energietransitie

De energietransitie treft iedereen. Wij leveren projectleiding en senior energiecoach-opleiders om draagvlak en een gedegen plan voor de energietransitie te realiseren binnen uw gemeente, zodat iedere inwoner kan participeren.

Heeft u een vraag?