Maatschappelijke voorzieningen

Elke gemeente beschikt over maatschappelijke voorzieningen.  Dit zijn voorzieningen die beogen maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Van het stimuleren tot lezen, in aanraking komen met kunst en cultuur of het stimuleren van lichaamsbeweging en sport. Uw gemeente of provincie kent meerdere maatschappelijke voorzieningen om het woon- en leefklimaat in uw steden en dorpen plezieriger te maken. De huidige tijd waarin uw gemeentebegroting onder druk staat of u wilt bezien of gelden nog wel doelmatig worden besteed. Dit vraag veelal een andere kijk. Hier helpen onze adviseurs u graag bij.

Zoeken naar samenwerking

Voor deze maatschappelijke voorzieningen hebben veel provincies en gemeentes samenwerking gezocht met maatschappelijke partners. Zij hebben geïnvesteerd in vastgoed waarin deze activiteiten plaatsvinden. Onze adviseurs begeleiden gemeentes en provincies bij het maken of actueel maken van afspraken met maatschappelijke partners. Hierdoor worden de rollen en verantwoordelijkheden helder afgesproken.

Hierbij kunt u denken aan de exploitatie van zwembaden, sporthallen, maar ook voorzieningen in het kader van dagbesteding binnen de Wmo. Ook hebben gemeentes en provincies, vaak in een ver verleden, geïnvesteerd in vastgoed. Dit aanbod is niet zelden verouderd of voldoet niet meer aan de eisen van gebruikers of (duurzaamheids-)doelstellingen van de overheid. Om te achterhalen welke wensen en eisen er zijn voor de gebruikers en de doelstellingen, die de gemeente willen behalen, worden onze adviseurs ingezet.

Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen

Onze adviseurs geven onafhankelijk advies, een second opinion of helpen met een inventarisatie van wensen en eisen van de gebruikers, corporaties en gemeentes. Zij brengen in kaart hoe uw maatschappelijke voorzieningen waaronder vastgoed, exploitatie en budgetten efficiënter ingezet kunnen worden

Wilt u meer weten over wat onze adviseurs voor u en uw maatschappelijk vastgoed kunnen betekenen, bekijk dan onze referenties maatschappelijke voorzieningen of neem contact met ons op.

Opdracht
Er is door Landschap Erfgoed Utrecht aan Keizers & Visser ondersteuning gevraagd in verband met het vlottrekken van een aantal projecten waarin goede samenwerking met verschillende uiteenlopende partijen centraal stond. 

‘Deze opdracht vroeg om een uitstekend gevoel voor politieke en onderlinge verhoudingen, kennis van zaken, overtuigingskracht, communicatieve lenigheid, én het vermogen om tot creatieve en flexibele oplossingen te komen. Jan heeft aangetoond dit allemaal in huis te hebben. Wij zouden organisaties die met dit soort vraagstukken bezig zijn, zéker aanbevelen met Jan in zee te gaan.’

Karin de Graaf

Manager Erfgoed, Landschap Erfgoed Utrecht

Jan Temmink

Adviseur Maatschappelijk Vastgoed 

Jan-Christiaan Goudbeek

Adviseur Maatschappelijk Vastgoed