Maatschappelijke ondersteuning

Iedere gemeente heeft de verantwoordelijkheid om haar inwoners maatschappelijke ondersteuning en begeleiding te bieden. Vooral als de situatie daar om vraagt. In deze situatie gaat het met name om inwoners die door verschillende oorzaken de aansluiting met de samenleving dreigen te missen. Dit kan door ziekte, ouderdom of bijvoorbeeld sociale isolatie. De gemeente wil, met behulp van maatschappelijke ondersteuning, de zelfredzaamheid en het sociaal functioneren van mensen herstellen en bevorderen.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende wetten ingevoerd om complexe vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning te categoriseren en op te lossen. Door de verscheidenheid aan mogelijkheden is het in de praktijk een grote uitdaging om deze doelgroep goed te bedienen. Lees meer in onze dossiers over de wetgeving en mogelijkheden die wij bieden om deze doelgroep beter van hulp te voorzien.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is er om mensen te ondersteunen om langer zelfstandig thuis wonen, de participatie te vergroten en het verkrijgen van mantelzorg te vereenvoudigen. Onze adviseurs regelen de aanbestedingstrajecten en het beleid rondom de Wmo.

OGGZ

De Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) is bedoeld voor mensen die in een omvangrijke en soms uitzichtloze probleemsituatie terecht zijn gekomen. Bij deze wet gaat het om de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare personen die niet zelfstandig of vrijwillig van de beschikbare voorzieningen gebruik maken. 

Inclusie

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

Maatschappelijke opvang (MO) en Beschermd wonen (BW) vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvoor de gemeentes verantwoordelijk zijn. Echter gaat het hierbij niet alleen om voorzieningen, maar ook om ruimte en de directe leefomgeving.

Meer weten over een thema of onderwerp?