Participatiewet

Iedereen, die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze Wet is ingegaan op 1 januari 2015 om ervoor te zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor de mensen met een arbeidsbeperking.

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen deelneemt (participeert) aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. Het voornaamste doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden en te ondersteunen bij het werk. Hierbij gaat de voorkeur uit naar betaald werk, maar als dit niet mogelijk is, kan het ook gaan om vrijwilligerswerk.

Het tweede doel van de Participatiewet is ervoor zorgen dat iedereen een inkomen heeft. Ook mensen die niet in staat zijn in het eigen levensonderhoud te voorzien. De Participatiewet 2015 geeft aanvulling op het inkomen tot het toepasselijke ‘sociaal minimum’. Er bestaat alleen recht op sociale bijstand voor zover er geen andere, voorliggende, wettelijke regeling is. De bijstandsvoorziening is namelijk het laatste vangnet.

Gevolgen Participatiewet

De Participatiewet heeft de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong vervangen. Dit heeft gevolgen voor zowel bijstandsgerechtigden, Wajongers en voor mensen in sociale werkvoorzieningen. De gevolgen zijn van de invoering per 1 januari 2015 zijn:

  • Alle bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen. Gemeenten verlagen de bijstandsuitkering van personen die niet voldoen aan deze gestelde arbeidsverplichtingen. Ook krijgen de bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering toegekend als zij hun woonkosten kunnen delen.
  • Er geen mensen meer in de Wsw instromen.
  • Alleen jonggehandicapten, die niet kunnen werken, hebben nog recht op Wajong.
Taken van de gemeente

Per 1 januari 2015 draagt de gemeente de verantwoording over alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van de gemeentes wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt. En voor wie het nodig is, inkomensondersteuning te bieden. Gemeentes hebben de keuze om samen te werken met andere gemeentes in samenwerkingsverbanden. Hierbij kunnen de gemeentes een interregionale sociale dienst vormen, maar over het algemeen hebben de meeste gemeentes een eigen sociale dienst. Per gemeente kan de naam van de sociale dienst verschillen; werk, zorg & Inkomen, sociale zaken & werkgelegenheid.  Deze gemeentelijke sociale dienst beoordeelt aanvragen en verzorgt de uitkeringen.

Advies

Voor gemeentes blijft de uitvoering van de Participatiewet een lastig proces. Hierbij kunnen onze adviseurs ondersteuning en advies bieden. Zo kunnen wij de doelgroep van de gemeente uitgebreid in kaart brengen. Onderzoeken en adviseren over uitvoerende gecontracteerde partners. Onze adviseurs zijn ook sterk in het vormgeven van innovatieve en integrale voorzieningen. Zij worden daarom ook regelmatig gevraagd om als beleidsadviseur herinrichting te begeleiden en de processen beter in te richten.  Onze adviseurs hebben voor verschillende gemeentes met succes projecten opgezet om de weg naar de arbeidsmarkt te versoepelen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op via de contactpagina of klik op één van de profielfoto’s.

Luuk de Boer

Luuk de Boer

Adviseur Participatie

Caspar Rauws

Caspar Rauws

Adviseur Participatie

Peter Buter

Peter Buter

Adviseur Participatie

Heeft u een vraag?