Peter Buter

Ik heb jarenlange ervaring als leidinggevende binnen het sociaal domein (Werk & Inkomen, Participatie, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Schuldhulpverlening). Daarnaast heb ik ook ervaring als projectleider en adviseur. Ik weet niet beter dan dat het Sociaal Domein constant in beweging is en dat daar een intentie achterligt om de zorg en dienstverlening aan de burger nog beter te maken. Mijn ervaring is ook dat de gemeenten als uitvoerder van het (rijks)beleid soms voor flinke uitdagingen staan om de veranderingsprocessen te implementeren en onderdeel te maken van de (nieuwe)structuur en cultuur van de organisatie.

Naast de complexe context, waarin gemeenten hun taken moeten waarmaken en de randvoorwaarden vaak issues zijn, speelt op de achtergrond nog een ander menselijk fenomeen. Namelijk dat wij mensen -en dit is een wetenschappelijk feit-  verandering lastig vinden. Dit omdat we verandering onbewust associëren met onveiligheid en onzekerheid, een overlevering uit een evolutionair verleden. Veranderen, vernieuwen, optimaliseren hebben mij altijd geboeid. Dit met als toevoeging dat ik een bijdrage wil leveren aan organisaties, die een maatschappelijke waarde vervullen en van betekenis willen zijn voor mensen die dat nodig hebben. Ik begeef me dan ook graag  in organisaties die in beweging zijn, ambities hebben, die stappen willen zetten met de intentie om de burger nog beter van dienst te kunnen zijn, te ondersteunen, te activeren of te ontzorgen.

Mijn drive is om het beste in anderen (individuen, teams, afdelingen, organisaties) naar boven te halen en dat geldt ook voor mezelf. Ik heb de overtuiging dat er altijd winst valt te behalen in de uitvoering van de dienstverlening. Oog blijven houden voor de kwaliteit, de belangrijkste factor voor het creëren van een onderscheidend vermogen. Dit vraagt samenwerking, interactie en verbinding met elkaar. Samen optrekken als organisatie in verbinding met de klant en de ketenpartners.

Ik beschouw mezelf als energiek, iemand met daadkracht die samen met afdeling/team voor het resultaat gaat. Ik coach medewerkers op taakvolwassenheid wat voor mij inhoudt dat men zich ontwikkelt in de richting van goed vakmanschap (je vak goed kunnen uitvoeren), met de juiste attitude en klanthouding (respectvol en dienstbaar) en een intrinsieke drive om klanten verder te helpen.

 

 

 

Peter Buter

Peter Buter

Adviseur

Focus:
Participatie
Participatiewet
Armoede & Schuldhulpverlening
Wmo
Energiearmoede

Functies:
Kwartiermaker, Afdelingshoofd, Projectleider, Procesbegeleider, Coördinator, Interim-manager.

 

Heeft u een vraag?