Wmo

Gemeentes hebben in de loop der jaren stapsgewijs steeds meer verantwoordelijkheid gekregen in de ondersteuning van haar inwoners met een beperking en hun naasten.

Aanvankelijk beperkte die verantwoordelijkheid zich tot voorzieningen voor gehandicapten. In 2007 werd daar de hulp bij het huishouden aan toegevoegd en in 2015 kwamen daar nog een aantal functies vanuit de toenmalige AWBZ bij. Bij deze grote decentralisatie kwamen ook andere taken, op het gebied van jeugdzorg en werk en inkomen naar de gemeente toe of werden hervormd. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om de taken binnen het sociale domein goed met elkaar te verbinden.

Maar de ontwikkelingen stopten daarmee niet. Al snel volgden de aanpak voor mensen met verward gedrag en de Wet verplichte GGZ. En ook in de toekomst blijven de ontwikkelingen niet stil staan. Zo is de decentralisatie van Beschermd Wonen in volle gang, volgt de decentralisatie van de Maatschappelijke opvang mogelijk en bereid het Rijk op dit moment de Wet Aanpak Meervoudige Problematiek voor.

Van transitie naar transformatie

Waren gemeentes in die eerste jaren vooral bezig met de transitie van de nieuwe taken, de nadruk is inmiddels bij de transformatie komen te liggen. Daarbij wordt steeds meer de verbinding gezocht, zowel binnen het sociale domein als met andere gemeentelijke taken. En krijgt zowel de samenwerking binnen de gemeente als met externe partners steeds meer vorm. Integraliteit is daarbij het sleutelwoord.

De adviseurs van Keizers & Visser hebben hierover een boel ervaring in huis, die zij zowel inzetten om gemeentes tijdelijk te ontlasten als om de transformatie handen en voeten te geven. Ook bij de implementatie van nieuwe wetten of aanpassingen in bestaande wetgeving ontzorgen onze adviseurs de gemeenten.

Verder kunnen onze adviseurs uw gemeente ondersteunen bij de ontwikkeling en sturing van het lokaal kwaliteitsbeleid, de aanbestedingstrajecten en het aansturen of implementeren van sociale wijkteams om zo de voorzieningen en beschikbaarheid in uw gemeente te optimaliseren.

Wilt u meer weten over de Wmo en wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen, neem dan contact op via de profielpagina van de desbetreffende adviseur of via onze contactpagina.

 

 

Heeft u een vraag?