Educatie & Onderwijs

In Nederland hebben scholen een zorgplicht voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben op school. Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt, een plek die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Daarnaast bieden gemeentes in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van dit onderwijsachterstandenbeleid.  Educatie & Onderwijs zijn expertisegebieden waarin wij veel bewezen ervaring hebben. Bent u benieuwd naar de expertise, die wij u kunnen bieden klik dan op één van de onderstaande dossiers. 

Passend Onderwijs

De afstemming van Passend onderwijs op de behoefte van leerlingen vraagt om een continue proces van aanpassen en bijsturen. Wij leveren de tools voor samenwerkingsverbanden en gemeentes om passend onderwijs te monitoren, de dekking en het bijbehorende ondersteuningsplan te analyseren en waar nodig is bij te sturen.

Onderwijsachterstandenbeleid

Scholen ontvangen budget van gemeentes om kinderen met een onderwijsachterstand al op vroege leeftijd goede opvang en begeleiding te bieden. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding en nieuwe beleidsregels. Dit proces kunnen wij u uit handen nemen.

Heeft u een vraag?