Missie

Keizers & Visser wil het gedachtegoed van Thorbecke levend houden. En wij willen een bijdrage leveren om de verbinding tussen overheid en samenleving te versterken. Hierin hebben onze adviseurs een belangrijke verantwoordelijkheid door met elkaar kennis te delen en samen steeds op zoek te zijn naar de beste oplossingen voor onze opdrachtgevers. Dat versterkt niet alleen ieder afzonderlijk, maar ons ook als geheel.
Onze uitvalsbasis is het geboortehuis van Thorbecke, waarmee onze adviseurs letterlijk en figuurlijk wonen in het ‘Huis van Thorbecke’.

Visie

Keizers & Visser ontzorgt de lokale overheid bij ondersteuningstrajecten binnen het maatschappelijk domein. Wij hechten aan langdurige relaties met onze opdrachtgevers waardoor wij ons goed in hun belangen kunnen verplaatsen en daardoor een toegevoegde waarde bieden.

Ben Keizers

Directeur

Heeft u een vraag?