Lokale Inclusieagenda

Simpel gezegd betekent inclusie meedoen en erbij horen. Dit geldt voor iedereen met of zonder beperking. Om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking optimaal kunnen deelnemen, is elke gemeente verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. In deze agenda staat hoe de gemeente werkt aan een inclusieve samenleving en het waarmaken van het VN-verdrag. Het VN-verdrag verplicht gemeentes om bij het maken van deze agenda samen te werken met mensen met een beperking of met de organisaties die hen vertegenwoordigen.

De cijfers 

Enkele cijfers over mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland:

  • In Nederland leven ruim 142.000 inwoners met een verstandelijke beperking (IQ onder 70)
  • Nederland kent ruim 650.000 inwoners met beperkingen vanwege Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Nederland kent ruim 11.400 doven en slechthorenden
  • Meer dan 250.000 Nederlanders leven met een visuele beperking (beide ogen)
  • Ruim 1,4 miljoen inwoners leven met een matige of ernstige motorische beperking

De Lokale Inclusie Agenda wordt daarom juist samen met deze inwoners opgesteld. Zij mogen en moeten meepraten om hun directe leefomgeving te verbeteren. Gemeentes moeten duidelijk omschrijven welke verbeteringen en doelen ze gaan organiseren en realiseren. In de lokale inclusieagenda wordt ook aangeven binnen welk tijdsbestek dat gaat gebeuren.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Onze adviseurs hebben bij verschillende gemeentes de lokale inclusieagenda geagendeerd, inclusiebeleid geschreven en de koers uitgezet voor het opstellen én implementeren van verbeteringen. Deze expertise kunnen wij ook voor uw gemeente inzetten. Zo hebben onze adviseurs als projectleider bij gemeentes, de lokale inclusieagenda geagendeerd en deze samen met de inwoners doorgevoerd.

Wilt u meer weten over de lokale inclusieagenda of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

 

Inclusie

Meer weten over een thema of onderwerp?