Expertise

Keizers & Visser is actief bij lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Hier voeren wij projecten uit en kennen daardoor als geen ander de onderlinge verbanden en samenwerking. Wij zien dat taken en processen effectiever en goedkoper kunnen worden vormgegeven, zonder dat het ten koste gaat van de dienstverlening aan en de relatie met de inwoners. Zowel op lokaal niveau als in regionaal verband hebben wij hier ervaring mee opgedaan en onze opdrachtgevers bevestigen dat onze aanpak werkt! Op ieder expertisegebied hebben wij een professional, die uw organisatie kan ondersteunen of begeleiden.
Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp en onze expertise, klik dan op één van onderstaande afbeeldingen.

 

Sociaal domein

Binnen het Sociaal domein ligt onze basis. Zo bieden wij adviseurs, projectleiders, procesbegeleiders en kwartiermakers voor al uw vraagstukken over bijvoorbeeld de Participatiewet, laaggeletterdheid,  lokale inclusieagenda en democratie, maatschappelijke opvang, OGGZ en binnen de Wmo.

Leefomgeving

Wij zetten onze adviseurs in om de leefbaarheid te verbeteren in wijken, verbinding en samenwerking te zoeken met inwoners, maatschappelijk vastgoed te optimaliseren en draagvlak te creëren voor onder andere de energietransitie. Dit doen wij door second opinions, lokale dialoogtafels, kennissessies en door inwonersparticipatie te stimuleren.  

Kind & Jeugd

De Jeugdwet verplicht gemeentes om samen te werken met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming om passende hulp te verbeteren en garanderen. Onze adviseurs zijn experts in monitoringsprogramma’s en implementatietrajecten voor onder andere passend onderwijs en de POH GGZ Jeugd.

Meer weten over een thema of onderwerp?