Energiearmoede

Energiearmoede treft binnen gemeentes niet alleen het sociaal domein, maar ook het ruimtelijk domein. Het is een zeer relevant thema waarin energiebeleid, armoedebestrijding, duurzaamheid en participatie samengaan. De adviseurs van Keizers & Visser hebben ervaring als senior beleidsadviseur en projectleider binnen het sociaal domein. Zij weten verschillende domeinen aan elkaar te verbinden. Ze zijn in staat om integraal te denken en beschikken ze over ervaring om verbinding te zoeken en leggen met het bedrijfsleven, onderwijs en andere stakeholders.

Onze projectleiders Energiearmoede zijn gewend om verantwoordelijkheid te dragen voor grote projecten en de bijbehorende budgetten. Zij gaan zorgvuldig en resultaatgericht te werk. Hierbij zijn zij in staat om overzicht te houden op de diverse fasen en leggen de nodige contacten met de verschillende partijen binnen het project. Ze verbinden de organisatie met het externe speelveld van partijen. Dit doen we door relaties te bouwen tussen de verschillende domeinen binnen de gemeente en andere externe stakeholders.

Functieprofiel van onze projectleiders Energiearmoede
  • Al onze adviseurs beschikken over een recente VOG verklaring;
  • Opleidingsprofiel HBO/WO aangevuld met trainingen en cursussen op het gebied van projectleiding, coaching, overheidsbetrekkingen;
  • Verbinders en netwerkers met een link naar het bedrijfsleven, woningcorporaties, gemeentelijke afdelingen, inwoners en andere relevante partners;
  • Politiek en bestuurlijk sensitief;
  • In staat om te bouwen aan een gedegen en gedragen langjarige aanpak;
  • Kennis en affiniteit met leefbaarheid en energiearmoede op strategisch en operationeel niveau;
  • Waarborgen van processen en de kwaliteit;
  • In staat om overzicht te houden op de diverse fasen en elementen van het project;
  • Gewend om verantwoordelijkheid te dragen voor een groot project en bijbehorend budget en gaat daarbij zorgvuldig en resultaat gericht te werk;
  • Proactief werken en in staat om knelpunten te signaleren en op te pakken.
Expertteam Energiearmoede

Onze Projectleiders Energiearmoede komen wekelijks samen in het expertteam Energiearmoede. In dit team werken junioren van Thor. en onze senioren samen aan oplossingen en houden zij contact met het netwerk om nieuwe inzichten op te halen en te delen met opdrachtgevers. De junioren bieden ondersteuning bij grote projecten en maken zo ook de nodige meters om zelf ervaring op te doen. De projectleiders nemen deel aan kennissessies, geven zelf presentaties door het land en volgen alle landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen.

Keizers&Visser maakt onderdeel uit van landelijk netwerk, waarin kennisontwikkeling en delen van methoden met betrekking tot het bestrijden van energiearmoede aan de orde is. Dit netwerk wordt voorgezeten door de onderzoeksinstituut  Het Pon & Telos en Duneworks. Dit netwerk heeft een koppeling met de Europese werkgroep EnergyMeasures.

 

Netwerk Energiearmoede

Ons netwerk bestaat uit onderzoeksinstituten, opleiders, ketenpartners als energiecoaches, hogescholen, dataspecialisten. Dit stelt ons in staat om snel en integraal te werken en letterlijk een compleet uitvoeringsplan op te leveren. Zo werken wij bijvoorbeeld nauw samen met Hofman Interactief. Hofman levert energiecoaches en leidt energiecoaches op voor gemeentes. Wij brengen verschillende partijen graag met elkaar in contact.

 

Wilt u meer weten?

Benieuwd naar wat wij eventueel voor uw gemeente of organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en oplossingen.

Heeft u een vraag?