Energietransitie: De inwoner als partner en ervaringsdeskundige

Gemeenten, Provincies, waterschappen, corporaties en veel andere stakeholders hebben het druk met maken van regionale energiestrategieën en het vinden van locaties voor hernieuwbare energie.  Recent was ik nog bij een gemeente waar dit in de raad op de agenda stond. En waar men zich schrap zette voor de weerstand, die deze plannen blijkbaar oproepen bij de inwoners. Misschien niet zo raar als je de opsomming in de eerste regel ziet.  De inwoners worden of niet óf te laat betrokken bij de plannen voor bijvoorbeeld zonneweides en windparken in hun directe omgeving. 

Betrokkenheid

Vaak zijn deze grote maatregelen de eerste concrete kennismaking van inwoners met de energietransitie. Zij ervaren een grote afstand tussen hun eigen vragen, de te ondernemen acties en de gepresenteerde plannen. Inwoners willen antwoorden op hele andere vragen zoals: Wat is in mijn huis een betaalbare en effectieve maatregel om de energiekosten te drukken? Hoe financier ik de maatregelen? Wat zijn de plannen van mijn verhuurder en wat gaat mij dit kosten? 

Mede door corona zijn er veel inwoners die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Zij ervaren bij de energietransitie vooral lasten en merken van lusten bitter weinig. Als dan in hun directe omgeving windmolenparken komen, wordt niet de link gelegd met duurzaam, goedkoop en schone energie. Eerder wordt dit gezien als lelijk, verstorend en niet in mijn achtertuin.

Kleine stappen

Als deze mensen niet via kleine eerste stappen, die ze vooral merken in hun portemonnee, gaan zien dat besparen loont. En dat je dit met kleine ingrepen al kan bereiken, zullen ze niet de link leggen met die parken en grotere ingrepen in de eigen woning.  Armoede en wat dit met je doet is nog steeds een onderschat probleem in Nederland. Het leidt tot apathie, korte termijn denken, ongezondheid, meer conflicten en spanningen in het gezin, minder kansen voor kinderen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor gemeenten liggen hier kansen om via beter armoedebeleid, in nauwe samenwerking met inwoners levend in armoede, winst te behalen op bijvoorbeeld jeugdhulp, wmo, participatie, schuldhulpverlening. Dit omdat armoede vaak een bovenliggend probleem is! 

Kansen benutten

Maar dus ook bij het mee kunnen doen in de energietransitie is het van wezenlijk belang dat iedereen goede kansen krijgt en letterlijk mee kan doen en mee mag beslissen op grond van (ervarings-)kennis. Het gevaar dat de transitie bijdraagt aan de vergroting van de kloof tussen arm en rijk is aanwezig en kunnen we voorkomen. Maar dan wel door kansen te bieden, deze groep te betrekken, te luisteren, meedenken en bijvoorbeeld de weg naar werk in de transitie te benutten. 

Mijn collega’s en ik dragen graag bij aan een meer inclusieve, sociale transitie!

Adviseur Theo Platje

Theo Platje is een ervaren adviseur op het gebied van Armoedebeleid, Jeugdhulp en de sociale kant van de energietransitie. Wilt u meer weten over Theo, klik dan op zijn foto om naar zijn persoonlijk profiel te gaan. Hier vindt u ook referenties, nieuwsberichten en artikelen van zijn uitgevoerde opdrachten.

Wilt u meer weten over de energietransitie, klik dan hier om naar het dossier te gaan.

 

Theo Platje referenties adviseur Keizers & Visser Jeugdzorg Jeugdhulp Sociaal domein energietransitie armoedebeleid referentie leeuwarden

Theo Platje

Adviseur Energietransitie