Arold Derix   

In de ruim 40 jaar dat ik werkzaam ben voor gemeenten heb ik veel veranderingen meegemaakt. De laatste jaren zie ik de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. In veel gevallen betekent een verandering voor gemeenten een nieuwe aangepaste opdracht, die nogal eens gepaard gaat met beperkte financiële compensatie.
Gelijktijdig zien we dat de onderwerpen alleen maar complexer worden en steeds meer partijen betrokken moeten worden. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen binnen de (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg waar steeds meer noodzaak ontstaat tot samenwerking tussen sectoren als de zorg en veiligheid. Sectoren waar samenwerking lange tijd zeker niet vanzelfsprekend was.

Eenzelfde ontwikkeling zie je ook in de zorg. Daar zijn nog steeds meerdere, strikt gescheiden financieringsstromen, maar ook binnen dat domein is het noodzaak om steeds meer met elkaar samen te werken.

Uiteindelijk doen we dat allemaal voor de inwoners van de gemeenten. En het zijn juist die inwoners die mij steeds de energie geven om er samen met alle partijen voor te zorgen dat zij die dat nodig hebben op de juiste plaats de juiste ondersteuning kunnen krijgen. En dat ondanks, of misschien wel dankzij, de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeenten, de vele verschillende en zo nu en dan tegenstrijdige belangen die spelen tussen alle professionele organisaties.

 

Arold Derix

Adviseur