Implementatietrajecten POH GGZ Jeugd

 

Waar onze adviseurs sterk in zijn is het verzorgen en monitoren van implementatietrajecten POH GGZ Jeugd. Dit hebben wij al voor vele gemeenten met succes mogen verzorgen. De inzet van een Praktijkondersteuner GGZ Jeugd in een huisartsenpraktijk kan een belangrijke kwaliteitsimpuls geven aan ondersteuning van jeugdigen. De inzet van een POH GGZ Jeugd kan tegelijkertijd ook een besparing op de kosten van jeugdhulp opleveren.

Huisartsen hebben een spilfunctie in de jeugdgezondheidszorg-keten. Veel jeugdigen worden via de huisarts doorverwezen naar de specialistische JGGZ-ondersteuning. Een deel van deze jeugdigen komt hierdoor onnodig in de zwaardere zorg terecht dan daadwerkelijk nodig is. Daarnaast is er voor een deel van de jeugdigen dringend specialistische hulp en ondersteuning nodig, welke in de jeugdzorgketen niet altijd direct beschikbaar is. De inzet van een POH GGZ Jeugd in een huisartsenpraktijk kan hier een belangrijke sleutelrol vervullen. Deze kan helpen om onnodige doorverwijzingen naar zwaardere zorg te verlagen en specialistische hulp bieden als daar dringend behoefte aan is. Zo helpt een POH GGZ Jeugd niet alleen de hulpbehoevende jeugdige en huisartsen, maar ook de gemeente bij het besparen op kosten voor de jeugdzorg.

Wat doet de POH GGZ Jeugd?

De POH GGZ Jeugd adviseert de huisarts over de zorg die nodig is voor jeugdigen met psychische klachten en problemen van jeugdigen. Waar een huisarts geen tijd of voldoende deskundigheid heeft om klachten goed te duiden, kan de POH GGZ Jeugd dat wel. De POH GGZ Jeugd voert een uitgebreide triage uit. Deze kijkt hierbij zowel naar het kind zelf als naar de verschillende omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld gezin en school. Vervolgens wordt in overleg met ouders, de jeugdige zelf en met de huisarts bepaald hoe het vervolgtraject eruit ziet.

In de praktijk blijkt, dat POH’s GGZ Jeugd zestig tot zeventig procent van de jeugdigen zelf kunnen begeleiden. Hierbij zijn gemiddeld vijf tot zeven consulten al voldoende om klachten van jeugdigen te verhelpen. De POH GGZ Jeugd houdt daarnaast ook een vinger aan de pols bij de behandeling van jeugdigen, die wel zijn doorverwezen naar de specialistische GGZ.  En deze begeleidt zo mogelijk de jeugdigen in de laatste fase van de behandeling. Verder speelt de POH GGZ Jeugd een belangrijke rol in de samenwerking van de huisartsenpraktijk met wijkteams, scholen, de JGZ en andere jeugdhulpinstellingen.

Wie is de POH GGZ Jeugd?

De POH GGZ Jeugd is een bij voorkeur WO-geschoolde professional op het terrein van de psychische en psychosociale klachten van jeugdigen. Dit is vaak een professional, zoals een orthopedagoog of kinderpsycholoog. Er zijn diverse onderzoeken geweest naar de opbrengsten van de POH GGZ Jeugd. Daaruit blijkt, dat een WO-geschoolde professional met betrekking tot zowel de triage als de begeleiding de beste resultaten oplevert. Een deskundige beoordeling van klachten leidt het snelst tot de benodigde zorg op de juiste plek.

Implementatie van de POH GGZ Jeugd bij Huisartsen

Keizers & Visser heeft de benodigde ervaring en expertise om implementatietrajecten POH GGZ Jeugd binnen huisartsenpraktijken te realiseren. Daarnaast zijn onze adviseurs gespecialiseerd in het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeentes en zorginstellingen. Zij geven ook adviezen over het efficiënt inzetten van de POH GGZ Jeugd voor langere termijn of in crisissituaties.

Monitoring resultaten 

Na voltooiing van een implementatietraject is het voor alle partijen van belang dat het effect van de inzet van de POH GGZ Jeugd gemeten kan worden. Door het effect te meten wordt inzichtelijk hoeveel jeugdigen worden doorverwezen en hoeveel jeugdigen door de POH GGZ Jeugd zelf zijn behandeld. Dit geeft ook inzicht in de gemaakte kosten en hoe zorg efficiënter ingekocht kan worden. Hiervoor hebben wij de Monitor POH GGZ Jeugd ontwikkeld. Lees hierover meer in ons dossier Monitor POH GGZ Jeugd.

Wilt u meer weten over onze de implementatietrajecten die wij hebben uitgevoerd? Kijk dan op onze referentiepagina of neem contact op via onze algemene contactpagina.

Wilt u direct een adviseur spreken? Neem rechtstreeks contact op met één van onze adviseurs door op de foto te klikken.

 

Heeft u een vraag?