overheidsconsultancy-tekst

Organisatie

‘WIJ’ zijn Keizers & Visser

Een bureau dat medio 2011 is opgericht. Wij zijn een team van adviseurs die elkaar aanvullen en versterken op alle denkbare gebieden binnen het overheidshandelen. Mensen met een passie en drive om iedere keer opnieuw de lokale overheid en haar partners te helpen de beste oplossing te vinden en te realiseren. Adviseurs met de missie om in gemeenteland en voor de burgers het verschil te maken. Een club met een mix aan jarenlange expertise en ervaring op met name het sociale domein bij de gemeentelijke overheid en maatschappelijke organisaties. Naast deze ervaring investeren wij ook in nieuw talent en is onze organisatie aangevuld met een aantal enthousiaste junior adviseurs.

Wij begeleiden de lokale overheid en samenwerkende partijen bij veranderingsprocessen en implementatietrajecten. Onze aanpak kenmerkt zich als resultaatgericht: een vernieuwende aanpak die ook echt praktisch uitvoerbaar is. Organisatieontwikkeling met verstand van de inhoud en een scherp gevoel voor verhoudingen en belangen.

Een ander perspectief leidt tot verrassende nieuwe beelden

De huidige tijd dwingt gemeenten tot een heroverweging en het maken van keuzes. Bezuinigingen, een toenemend aantal taken en in verhouding minder capaciteit in geld en middelen. Tevens is er sprake van een snelle verandering in het denken over de uitvoering van sociaal beleid, de rol van maatschappelijke instellingen daarbij en de wijze waarop gemeenten daaraan sturing geven.

Keizers & Visser voert zowel bij gemeenten als maatschappelijke instellingen projecten uit en kent daardoor als geen ander de onderlinge verbanden en samenwerking. Wij zien dat taken en processen effectiever en goedkoper kunnen worden vormgegeven, zonder dat het ten koste gaat van de dienstverlening aan de burger. Zowel op lokaal niveau als ook in regionaal verband hebben wij hiermee ervaring opgedaan en we kunnen zeggen dat het werkt!

Een ander perspectief leidt tot nieuwe beelden en verrassende uitkomsten: een vernieuwende kwalitatief hoogwaardige aanpak en een kostenbesparing tot soms wel 40%.

Dat zijn WIJ.

Graag beantwoorden wij nu UW vraag!

Neem contact op