Referentie gemeente Leeuwarden Theo Platje – Beleidsadviseur Armoedebeleid

Onze adviseur Theo Platje heeft voor zijn werkzaamheden in de gemeente Leeuwarden een prachtige referentie ontvangen. Deze referentie ontving hij van Gina Frans, Senior beleidsmedewerker Dienst Sociaal Domein. Theo mocht, gedurende de periode september 2018 tot september 2019, de functie van Beleidsadviseur Armoedebeleid vervullen voor de Gemeente Leeuwarden.

De opdracht

Adviseur Theo Platje is een jaar als beleidsadviseur op het dossier Armoede en Schulden werkzaam geweest bij de gemeente Leeuwarden. Binnen dit dossier heeft Theo zich bezig gehouden met verschillende thema’s. Enkele thema’s waren;

  • ervaringsdeskundigen
  • energiecoaches
  • vervoersarmoede
  • de werkgroep betaalbaarheid
  • de Voorzieningenwijzen

Maar zijn opdracht was vooral toegespitst op de integrale aanpak van armoede en duurzaamheid, te weten: Armoede bestrijden door de woonlasten te verlagen.

Gina Frans over de situatie

‘Woonlasten vormen steeds een groter deel van de maandelijkse uitgaven van huishoudens met een smalle beurs. Kosten nemen toe door verlaging van de huurtoeslag, stijging van huurprijzen en hogere energiekosten. In Leeuwarden zoeken we naar mogelijkheden om woonlasten van de minima terug te dringen. Wij zijn daar met allerlei projecten bezig om dit te bewerkstelligen. Theo is in Leeuwarden op een rijdende trein gestapt.

Gina Frans over de werkwijze van Theo Platje

Het heeft Theo echter weinig moeite gekost om snel de juiste personen te benaderen en informatie op te halen om zich de materie eigen te maken. Met de pilot Voorzieningenwijzer, de energiecoaches en het ontwikkelen van ideeën om een regeling tot stand te brengen om minima de mogelijkheid te bieden om een lening af te sluiten om hun woning te kunnen verduurzamen, heeft Theo een waardevolle bijdrage weten te leveren aan de armoedeaanpak in Leeuwarden.

Theo is makkelijk in de omgang, heeft veel ervaring en kennis. Dit zijn kenmerken die ervoor zorgen dat Theo in iedere organisatie snel aan de slag kan en goed kan meedraaien.’

Theo beschikt over uitgebreide kennis en ervaring binnen verschillende thema’s in het sociaal domein. Wilt u meer informatie over Theo, klik dan op zijn foto om naar zijn persoonlijk profiel te gaan.

 

 

 

Theo Platje referenties adviseur Keizers & Visser Jeugdzorg Jeugdhulp Sociaal domein energietransitie armoedebeleid referentie leeuwarden

Theo Platje

Adviseur