Theo Platje

Binnen gemeenten en maatschappelijke organisaties ben ik de afgelopen jaren werkzaam geweest als adviseur, projectleider en interim manager. Naast tal van functies in de Drentse Jeugdzorg – in de uitvoering, als leidinggevende en projectleider – heb ik mij bezig gehouden met de transitie van de provinciale jeugdhulp naar gemeenten. Dit deed ik vanuit Bureau Jeugdzorg (BJZ) niet alleen als beleidsontwikkelaar en afgevaardigde, maar ook als kwartiermaker voor een aantal Groningse gemeenten.

Ik heb deelgenomen aan het expertteam Zorgmeldingen Politie, met als resultaat een landelijk systeem van politiemeldingen aan alle BJZ’s. Tevens heb ik als expert bijdrages geleverd aan preventieprogramma’s bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit.
Vanuit de provinciale jeugdzorg heb ik als adviseur én ontwikkelaar een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). In een grote Drentse gemeente heb ik als teamleider de onafhankelijke toegang voor alle vormen binnen het gemeentelijke zorgdomein helpen vormgeven en aangestuurd. Daarbij heb ik gezorgd voor betere verbindingen tussen enerzijds huisartsen/jeugdhulp en anderzijds jeugdhulp/onderwijs.
Ook heb ik als onderzoeker advies uitgebracht voor een toekomstbestendige ouderenzorg in een fusiegemeente.

Ik organiseer partnerschap tussen partijen met ogenschijnlijk verschillende belangen, verbind organisaties, zodat er een meer efficiënte en meer inwonervriendelijke werkwijze ontstaat. Het betrekken van de inwoners en benutten van hun kennis en oplossingen is voor mij cruciaal in het bereiken van gedragen resultaten en doelen. Ik ben ontwikkelingsgericht en bezit politiek bestuurlijke affiniteit. Daarnaast vind ik het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan organisaties die zich in een veranderingstraject bevinden. Ik ben een verbinder, communiceer helder op verschillende niveaus en werk op enthousiaste wijze samen in teamverband.

In 2019 ben ik actief geweest als beleidsmedewerker Energietransitie & (voorkomen van) Armoede in het noorden van het land. Sinds afronding van deze opdracht ben ik in gemeente Culemborg actief als beleidsadviseur Jeugd & Wmo.

Heeft u een vraag?