Kennissessie Jeugdhulp

Op woensdag 7 december jongstleden heeft onze adviseur Theo Platje een kennissessie Jeugdhulp verzorgd voor de NEO-gemeenten. Ons prachtige Staatshuys was deze dag wederom een broedplaats van inspiratie. Na een rondleiding door het monumentale pand en korte toespraak van Ben Keizers over de historie en filosofie van Thorbecke, kon de dag beginnen!

NEO-gemeenten

Sinds de decentralisatie in 2015 is Jeugdhulp een belangrijke en uitdagende opgave geworden voor gemeenten. Binnen de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (NEO-gemeenten) bestond er ambtelijk en bestuurlijk de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan over de organisatie en uitvoering van de jeugdhulp. Om die reden is ons gevraagd of wij deze sessie konden organiseren en leiden.

Onze ervaring met kennissessies

Het verzorgen van kennissessies over actuele thema’s binnen het sociaal domein is één van de activiteiten, die onze adviseurs begeleiden als gespreksleider. Wij kijken in kennissessies altijd naar de wensen van de gemeenten en de thema’s, die zij willen behandelen. Hierbij zoeken wij de passende adviseur met de benodigde kennis en ervaring binnen het thema. Ook kijken we naar het doel van de kennissessie, zodat alle deelnemers aan het einde van de sessie met nieuwe inzichten naar huis gaan.

Onze adviseur Theo Platje

Deze woensdag stond onder leiding van onze adviseur Theo Platje. Theo was hier bij uitstek de geschikte gesprekleider, want naast tal van functies in de jeugdzorg (uitvoering, leidinggeven, projectleider, trainer en kwartiermaker) heeft Theo zich bezig gehouden met de transitie van de provinciale jeugdhulp naar gemeenten, deelgenomen aan nationale expertteams, ontwikkeling van lokale Toegang tot gemeentelijke zorg en inkoop WMO/ Jeugdhulp. Theo is heeft hierin de ervaring op zowel regionaal niveau als op gemeentelijk niveau in kleine, middelgrote en grote gemeenten.

De kennissessie: pitchen

Onder Theo’s deskundige begeleiding gingen de beleidsmedewerkers en enkele wethouders met elkaar in gesprek over hun ervaringen in de Jeugdhulp. Theo begon het programma met een introductie over de samenwerking binnen Jeugdhulp.
Voorafgaand aan deze dag had iedere gemeente een Elevator Pitch voorbereid, waarin zij gevraagd werden hun succesverhalen en ervaringen in de Jeugdhulp met elkaar te delen.
Dit werd dan ook door alle gemeenten gedaan.

De kennissessie: verbeterpunten ophalen

Na een korte koffiepauze werd er een nieuwe ronde met pitches gehouden. Dit keer over de verbeterpunten binnen het thema Jeugdhulp van de gemeenten. Het blijven denken in kaders en risicomijdend gedrag kwam ter sprake. Het mogelijk kunnen maken van leveren van maatwerk zien de gemeenten als een kans. Dit om nog dichterbij haar inwoners te kunnen staan om zo passende zorg te kunnen bieden.

De kennissessie: Gemeenschappelijk doel

Na de pitches was het tijd om de belangrijkste conclusies en opvallende zaken samen te vatten. Alle drie de gemeenten hebben als doel om de Jeugdhulp zo dicht mogelijk bij de samenleving te regelen. Dit kwam in alle pitches sterk naar voren. Zo kunnen korte lijnen met onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin, onderwijs en welzijnswerk preventief werken waardoor opschaling naar geïndiceerde jeugdhulp niet altijd nodig is. Een integrale aanpak is dus een van de puzzelstukjes in deze complexe puzzel.

Voorstellen en vervolg

Het leveren van maatwerk vraagt van gemeenten om soms buiten de gemeentelijke kaders te stappen. De NEO-gemeenten zien het als hun taak om dit richting het College van B&W te blijven benoemen. De gemeenten gaven aan om de opgedane kennis en de verschillende ervaringen mee te nemen. In 2023 komen zij opnieuw bij elkaar in Staatshuys om vervolg te geven aan deze sessie.

Ook een kennissessie organiseren?

Heeft uw regio of gemeente ook behoefte aan een kennissessie met nieuwe inzichten op een bepaald thema binnen het sociaal domein? Neem dan contact met ons op. Wij inventariseren uw wensen en stellen graag een programma voor u samen. Heeft u zelf al een programma samengesteld en bent u opzoek naar een inspirerende locatie? Dan is Staatshuys echt iets voor u. 

 

 

Theo Platje referenties adviseur Keizers & Visser Jeugdzorg Jeugdhulp Sociaal domein energietransitie armoedebeleid referentie leeuwarden

Theo Platje

Adviseur