Ben Keizers  

Ruim 20 jaar ben ik werkzaam geweest bij de lokale overheid. De ervaring die ik daar heb opgedaan is voor mij van grote waarde geweest. Ik begrijp hoe een ambtelijke organisatie functioneert en hoe de verhouding is met het gemeentelijke bestuur. Daarnaast heb ik gezien hoe complex het kan zijn om enerzijds het bestuur te dienen en anderzijds er echt voor de samenleving te zijn. Hoewel het overheidsbestuur er natuurlijk voor de samenleving is, spelen er ook factoren die daar schijnbaar tegenin gaan. Dat is af en toe erg ingewikkeld. De overheid is er voor de samenleving. Dat lijkt een logisch verhaal, maar dat wordt niet altijd door de samenleving zo gezien. Ik heb soms ook het gevoel dat de verbinding tussen overheid en samenleving afbrokkelt. Om daar een goede vorm voor te vinden, is heel moeilijk. Maar het is wel wat mij drijft.

In 2011 zijn we met een kleine club adviseurs gestart met ons bedrijf. We zijn actief binnen de overheid (en dan met name de lokale overheid) en richten ons daarbinnen voornamelijk op het maatschappelijk domein. Bij de uitvoering van opdrachten kijken we steeds vanuit het perspectief van de samenleving. Dat moet niet verward worden met het hanteren van eigen uitgangspunten, want waar wij opdrachten uitvoeren doen we dat ‘in de huid’ van de opdrachtgever.

De samenleving maakt een organische ontwikkeling door, de overheid heeft dat te faciliteren’

Het was één van de uitgangspunten die Thorbecke hanteerde bij de vormgeving van het ‘Huis van Thorbecke’. Die gedachte inspireert mij en is leidraad van mijn handelen. Min of meer bij toeval (maar dat bestaat dus niet) kwam ik in de gelegenheid om het geboortehuis van Thorbecke te kopen. Dit monumentale pand – nu bekend als Staatshuys – heb ik gerenoveerd en als inspiratieomgeving ingericht voor overheid en samenleving.

En wat ik naar buiten toe communiceer over de wijze waarop de verbinding tussen overheid en samenleving gestalte zou moeten krijgen, zo probeer ik ook onze club vorm te geven. Verantwoordelijkheid ligt bij een ieder en dat moeten we als organisatie faciliteren. Het versterkt ieder afzonderlijk, maar ons ook als geheel. Als ik dat al binnen onze organisatie ervaar, zou dat toch ook naar buiten toe moeten werken.

 

Ben Keizers directeur eigenaar Staatshuys Keizers & Visser B.V. mede-oprichter Grondwetcampagne 2023

Ben Keizers

Directeur Keizers&Visser
Eigenaar Staatshuys
Mede-oprichter Grondwetcampagne 2023

Heeft u een vraag?