Caspar Rauws 

In mijn werk probeer ik anderen te laten profiteren van mijn jarenlange ervaring binnen het Maatschappelijk Domein. Voor mij is van belang om gezamenlijk tot resultaten te komen. Als adviseur, projectleider of manager probeer ik de verbindende katalysator te zijn. De resultaten zijn door die gezamenlijkheid duurzaam.

Om resultaten te bereiken is het nodig dat iedereen zo optimaal mogelijk, voor zover de beschikbare middelen dat toestaan, kan functioneren. Daarbij geef ik mensen (inwoners en medewerkers) de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen om tot oplossingen te komen.

Naast kennis en vaardigheden zijn ondersteunende faciliteiten en effectieve werkprocessen minstens zo belangrijk. Ik zoek in opdrachten naar mogelijkheden, ook de niet direct voor de hand liggende, om daarmee samen aan de slag te gaan. Op deze wijze levert mijn inzet voor iedereen iets op.

Voor mij is het niet belangrijk in welke functie ik iets doe, maar dat ik daarin iets kan betekenen voor mensen in de samenleving die een steuntje in de rug nodig hebben en daardoor meer perspectief krijgen.
Ik sluit mijn opdrachten graag af in de wetenschap dat inwoners en medewerkers tevreden zijn, de toekomst positief tegemoet zien en door de manier van samenwerken weten dat ze dat op een goede manier met elkaar kunnen blijven doen.

Caspar Rauws

Caspar Rauws

Adviseur

Focus:
Wmo
Participatiewet
Armoede & Schuldhulpverlening
Laaggeletterdheid
Monitor POH GGZ Jeugd

Functies:
Kwartiermaker, Beleidsadviseur, Projectleider, Procesbegeleider, Beleidscoördinator, Teamleider, Manager.

Referenties opdrachtgevers:
Coördinator in een veranderproces – gemeente Berg en Dal
Invoering Wet Werken Naar Vermogen
Aanvragen afhandelen zonder Ambtenaar – gemeente Groningen

Meer weten over een thema of onderwerp?