Jan-Christiaan Goudbeek

Ik ben een ‘maatschappelijk betrokken adviseur’. De meerwaarde die lokale overheden hebben voor het (woon)genot voor hun inwoners wil ik graag een bijdrage aan leveren. In mijn opdrachten werk ik van een analytische blik naar een helder en concreet resultaat. Ik ben financieel geschoold, maar ben daarnaast omgevings- en politiek sensitief.

Mijn advisering kenmerkt zich door ‘stevigheid’. Ik loop niet weg voor ingewikkelde advisering of ingewikkelde oplossingen. De expertise die ik heb opgebouwd ligt op het vlak van maatschappelijk vastgoed (welzijn, sport, sociaal domein).Energie haal ik uit opdrachten waar ik partijen dichter bij elkaar kan brengen zodat er draagvlak voor een oplossing komt. Samenwerkingen tussen gemeenten en/ of (semi-) private partijen vind ik het leukst. Hier heb ik in mijn opdrachten in Moerdijk, Culemborg, Harderwijk en Bergen op Zoom, op uiteenlopende vlakken, ervaring opgedaan.

 Ik heb ervaring met gemeenschappelijke regelingen, zowel het toetreden van partijen als het ontvlechten van partijen. Die ervaring richt zich op het maatschappelijk domein maar ook op het fysieke domein. Die ervaring en kennis kan van meerwaarde voor uw organisatie zijn. In mijn opdrachten geef ik extra aandacht aan het inregelen van de regiefunctie op verbonden partijen. Hoewel de regiegedachte breed leeft wordt aan het toezien op verbonden partijen beperkt aandacht geschonken.

 Door mijn ervaring als wethouder en gemeenteraadslid snap ik de ingewikkelde positie waarin gemeenten en bestuurders zitten als geen ander. De afweging tussen wensen en mogelijkheden en tegelijkertijd draagvlak zoeken en behouden. Daarin kan ik door mijn ervaring van meerwaarde zijn voor mijn opdrachtgever. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van projecten en opdrachten, die ik voor gemeenten heb uitgevoerd. 

Gemeente Voorschoten – Onderzoek naar toekomst zwembad Het Wedde

De gemeente Voorschoten stond in 2019 onder preventief toezicht van de provincie Zuid Holland. In haar verbeterplan dat zou moeten zorgen voor het herstel van de gemeentefinanciën had de gemeente het voornemen het zwembad Het Wedde te sluiten. Voor een gemeente als Voorschoten die jaarlijks hoog scoort als beste woongemeente in weekblad Elsevier een ingrijpend besluit. In opdracht van de gemeente Voorschoten deed Jan-Christiaan onderzoek naar mogelijke scenario’s. Het resultaat mag er wezen. Het bleek mogelijk om binnen de financiële randvoorwaarden om het zwembad de komende jaren open te houden. Rechts vindt u de rapportage.

Gemeente Harderwijk – Toekomst van beschermd wonen in Hierden

In het dorp Hierden was op een voormalig vakantiepark ruimte voor 30 personen die zijn aangewezen op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Eind 2020 gaf de grondeigenaar aan dat deze het perceel wilde verkopen en stoppen met het project. De zorgverleners en de gemeente betreurden deze stap. De gemeente Harderwijk heeft onze collega’s Jan en Jan-Christiaan gevraagd een scenariostudie te verrichten naar mogelijkheden om het project te kunnen voortzetten. In mei 2021 heeft het college met de voorkeursscenario’s ingestemd en wordt het project verder door Jan-Christiaan uitgevoerd. Rechts vindt u de rapportage voor de gemeente.

Graag spreek ik met u door over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Jan-Christiaan Goudbeek

Jan-Christiaan Goudbeek

Adviseur

Meer weten over een thema of onderwerp?