Keizers & Visser is partner van socialcoin

Wij zijn partner van Socialcoin, een middel om inwoners te helpen bij hun schuldenproblematiek. Waar onze adviseurs goed in zijn is het begeleiden van processen, het activeren en verbinden van organisaties met inwoners. Dit doen wij dagelijks vanuit het gedachtegoed van Thorbecke. Het gedachtegoed dat de maatschappij op eigen kracht problemen oplost en de overheid deze ontwikkeling ondersteunt en faciliteert.
Dat is ook de reden dat we Socialcoin steunen en verder willen brengen.

Inwoners zijn met behulp van Socialcoin in staat om op eigen kracht (financiële) problemen op te lossen en de lokale overheid ondersteunt hen daarbij. Inwoners worden met Socialcoin een actief onderdeel van de oplossing. Het idee dat inwoners in de maatschappij en in zichzelf investeren vinden wij heel belangrijk. Daarom zijn wij partner van Socialcoin!

Wat is Socialcoin

Socialcoin is een instrument voor gemeentes dat meerdere maatschappelijke vraagstukken in één keer helpt aan te pakken. Socialcoin vereenvoudigt samenwerking en vertegenwoordigt een maatschappelijke waarde. Het verschil met gewoon geld is dat een Socialcoin vanuit de gemeente “gelabeld” kan worden, bijvoorbeeld om schulden te voldoen.
Elke gemeente heeft werkzaamheden voor het behoud van wijken en activiteiten voor het verbeteren van de leefomgeving van haar inwoners. De mensen en middelen hiervoor zijn vaak niet toereikend. En daar biedt Socialcoin juist de oplossing.
De gemeente bepaalt welke sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld een buurtschoonmaakactie of ondersteuning in een buurthuis, met Socialcoin uitgevoerd worden. Een schuldenaar kan een activiteit uitvoeren en krijgt hier Socialcoins voor toegekend. Hiermee wordt (een deel van) de schuld afgelost. De gemeente en schuldenaar werken zo samen aan oplossingen voor beide partijen.

Waarom Socialcoin werkt

Schulden aan overheidsinstanties, waarop niet kan worden afgelost door schuldenproblematiek, zijn feitelijk waardeloos. Deze schulden vertegenwoordigen toch een bepaalde waarde. Om deze waarde toch te realiseren is het idee, om met behulp van Socialcoin, schuldenaren taken uit te laten voeren. Taken met een toegekende maatschappelijke waarde als tegenwaarde van de schuld. Het idee om maatschappelijke waarde te realiseren in ruil voor schuldvermindering is niet ontstaan uit het idee van verplichting. Het is juist vanuit de wens om de sociale isolatie van de schuldenaar te doorbreken ontstaan.
Dit idee past geheel in het tijdsbeeld van nu: anders denken over schuldhulpverlening, creatieve oplossingen en maatwerk. Daarbij denken we ook aan de sociale impact, die een problematische schuldensituatie op een schuldenaar en zijn/haar omgeving heeft.

Het is ook goed inzetbaar bij kleine en beginnende schulden om erger te voorkomen.

Wat doet Socialcoin voor schuldenaren

Socialcoin creëert beweging door aandacht, waardering en beloning. Doordat er met Socialcoin maatwerk geleverd kan worden; kan het worden afgestemd op lokale en persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Een schuldenaar doet met behulp van Socialcoin (vrijwilligers-) werkervaring op, is minder sociaal geïsoleerd en ontwikkelt hierdoor weer eigenwaarde. Een positief neveneffect hierbij is dat de schuldenaar zelf helpt bij het verbeteren van eigen buurt en directe leefomgeving. Bovendien laat de schuldenaar aan de schuldeisers zien dat hij/zij gemotiveerd is om een oplossing voor de schulden te vinden. Dit geeft invulling aan gewenst beleid op zelfregie en het bieden van toekomstperspectief.
Duidelijk is dat dit instrument ook ingezet kan worden voor andere inwoners. De activiteiten zijn het zelfde, maar de waardering zal dan een andere vorm krijgen.

De rol van Keizers & Visser als partner van Socialcoin

Wij begeleiden gemeentes en ondersteunende organisaties met de invoering van Socialcoin. Zo zorgen we dat er een sociale kaart gemaakt wordt van een wijk en dat organisaties met elkaar in gesprek gaan. Ook zorgen wij ervoor dat er een passend systeem van waardering voor de Socialcoin gemaakt wordt. We doen dit voor en samen met de organisaties en inwoners van de wijk, door met elkaar in gesprek te gaan en stappen te zetten.

Wilt u meer weten over Socialcoin, kijk dan op de website van Socialcoin voor meer informatie. Wilt u graag een persoonlijk gesprek, vul dan het contactformulier in of bel met telefoonnummer 085-4010688.

Caspar Rauws

Adviseur socialcoins