Kwartiermaker aanpak Laaggeletterdheid

Circa 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Een groot deel (65-70%) daarvan heeft Nederlands als 1e taal (NT1). Dit heeft vooral impact op het leven van laaggeletterde zelf, maar ook op de samenleving. De maatschappelijke kosten van Laaggeletterdheid bijvoorbeeld bedragen op jaarbasis landelijk 1 miljard euro. Onze adviseur Jan Temmink heeft, als kwartiermaker laaggeletterdheid,  op provinciaal niveau een aanzet gegeven voor een resultaatgerichte aanpak.

Opdrachtgever

Provinciale ondersteuningsorganisatie Rijnbrink.

Opdracht Kwartiermaker Laaggeletterdheid

In opdracht van Rijnbrink heeft Jan Temmink in samenspraak met de landelijke stichting Lezen & Schrijven, bibliotheken en een provincie de contouren van een plan opgesteld voor de aanpak van laaggeletterdheid onder mensen met Nederlands als 1e taal (NT1-ers). Ook was Jan (mede-) organisator van een conferentie over laaggeletterdheid.

Werkwijze

Onze adviseur is pragmatisch te werk gegaan, door eerst een verkenningsronde te doen bij verschillende partijen. Dat leidde tot vier constateringen, namelijk dat er:
1. Heel veel gebeurt aan activiteiten maar het beeld nog niet compleet is;
2. Veel (lokale) partijen bij betrokken zijn;
3. Nog weinig geleerd wordt van elkaar;
4. Lokaal ‘aanwezige energie’ nodig is.

In de verkenningsronde zijn meerdere projecten boven komen drijven. Allen gericht op potentiële plaatsen waar NT1-ers komen: werk, onderwijs, zorg, gemeenteloket, welzijn en allemaal met de intrinsieke motivatie om echt een stap te zetten. Met lokale projectleiders zijn afspraken gemaakt over de stappen die worden gezet, over de noodzaak van monitoring, benodigde noodzakelijke (financiële) middelen enzovoorts.

Op basis van de opgedane leerervaringen zijn kaders opgesteld voor nieuwe projecten.

Resultaat

Het resultaat is dat in samenwerking met meerdere partijen de contouren voor een projectplan zijn opgesteld, welke de basis kan vormen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Een aanpak vooral gericht op inwoners met Nederlands als 1e taal.

Reactie Opdrachtgever

‘Jan wist in vrij korte tijd zich in een nieuw werkveld de weg eigen te maken en bracht netwerken en ervaring mee om tot een projectmatige aanpak te komen.’

Jan Temmink

Adviseur