Coordinator veranderproces

Natascha Béguin was op zoek naar een coordinator veranderproces voor de afdeling Sociale Zaken. Natascha is werkzaam als afdelingshoofd Sociale Zaken bij de gemeente Berg en Dal (34.500 inwoners). Onder deze afdeling valt de uitvoering van de Participatiewet en andere uitkeringen, minimabeleid, schuldhulpverlening, WMO en Jeugdwet. Zij had te maken met een samenvoeging van drie gemeenten tot de gemeente Berg en Dal. Tegelijkertijd moest er vorm gegeven worden aan de Lokale Toegangspoort waarin alle activiteiten van WMO en Jeugd ondergebracht zijn. Hiervoor heeft zij de hulp van adviseur Caspar Rauws ingeschakeld als coordinator veranderproces.

Opdrachtgever

Gemeente Berg en Dal met ruim 34.500 inwoners, afdeling Sociale Zaken

Opdracht Coordinator veranderproces 

Als afdelingshoofd Sociale Zaken had Natascha Béguin behoefte aan een coördinator voor het cluster Inkomen. Deze coordinator moest haar kon ontzorgen. Belangrijke taak van de coördinator veranderingsproces was om ervoor zou zorgen dat het team zo zelfstandig mogelijk zou gaan functioneren. Na een selectieprocedure heeft Caspar Rauws, adviseur van Keizers & Visser, deze opdracht gekregen.

Werkwijze veranderingproces 

Caspar heeft ervoor gezorgd dat het team een ontwikkelproces door heeft gemaakt. Hierdoor zijn zij gaan denken en handelen vanuit het gezamenlijke perspectief van Berg en Dal in plaats vanuit oude werkwijzen. Caspar stimuleerde vernieuwing. Hij vindt dat de verantwoordelijkheid voor het werken en veranderen vooral ligt bij de uitvoerende medewerkers. Die veranderingen moeten wel in de hele keten passen. Dat sluit aan bij de andere manier waarop het Managementteam van Berg en Dal wilde gaan werken. Zij willen resultaat gedreven werken, waarbij de verantwoordelijkheid voor het hoe vooral bepaald wordt door de medewerkers. Daarbij willen ze stimuleren dat er integraal gedacht en gewerkt wordt. Caspar heeft daar zijn rol in genomen. Werkprocessen zijn vereenvoudigd en verbeterd. Inwoners hebben daar profijt van, maar door medewerkers kon ook meer afgehandeld worden.

Resultaat

Het resultaat is een team dat gericht is op een praktische manier van werken, samen naar wegen zoekt om problemen op te lossen en daar ook eigen verantwoordelijkheid in neemt.

Natascha Béguin over Caspar als coordinator veranderingsproces 

Hij krijgt niet alleen waardering van zijn medewerkers voor zijn manier van werken, maar ook van mij en zijn collega-coördinatoren. Hij denkt niet alleen op een opbouwende manier mee, maar hij ondersteunde ons ook als dat nodig is door een bijdrage te leveren aan onze werkzaamheden als stafleden.’

Wilt u meer weten over Caspar en zijn opdrachten, klik dan op de foto om naar zijn persoonlijk profiel te gaan.

Caspar Rauws

Caspar Rauws

Adviseur