Interimopdracht Sociaal Domein

In de afgelopen periode heeft Luuk de Boer een interimopdracht Sociaal domein uitgevoerd.  Dit mocht hij uitvoeren in een gemeente met ruim 15.000 inwoners.

Opdracht

In deze opdracht was onze adviseur Luuk de Boer verantwoordelijk voor het integraal management van de beleidsafdeling in het sociaal domein.

Werkwijze

Deze interimopdracht Sociaal domein was tijdens de hectische periode van de decentralisaties in het sociaal domein. Na een korte fase waarin de sterktes en zwaktes van de afdeling in beeld zijn gebracht, is gestuurd op de bedrijfsvoering van de afdeling. Kerntaken waren het realiseren van duidelijke rollen, grip op de budgetten en een heldere beleidsplanning. Dat heeft de duidelijkheid en richting gegeven die ontbrak. Vervolgens hebben we de regie op de vier beleidsprogramma’s (Zorg/Welzijn, Sport/Cultuur/Recreatie, Jeugd/Onderwijs en Werk/Inkomen) verstevigd. Doelen en activiteiten zijn meer met elkaar in lijn gebracht en we hebben een eenvoudige systematiek opgezet om de resultaten van onze inspanningen beter te kunnen monitoren.

Maar er is vooral veel geïnvesteerd in de medewerkers zelf. Ze hebben ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid gekregen om de koers van het sociaal domein samen verder te ontwikkelen en zelfstandig uit te dragen. De inzet van ingehuurde medewerkers hebben we daardoor volledig kunnen afbouwen.

Resultaat

Regionaal is een bijdrage geleverd aan de oprichting van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein, de omvorming van de sociale werkvoorziening naar een BV en een herijking van de opdracht van de regionale sociale dienst. De inzet van Luuk de Boer als Interimmanager Sociaal Domein heeft geleid tot een afdeling met;

  • meer rust en overzicht,
  • grotere en betere onderlinge verbondenheid tussen medewerkers en tussen beleidsterreinen
  • comfort voor het college in het (strategisch) beleid
  • meer verbinding met de toegang/wijkteams.

Inhoudelijk zijn er ook mooie resultaten bereikt waar de gemeente verder mee vooruit kan, zoals:

  • aanbesteding huishoudelijke hulp
  • een lange-termijn-beleidsplanning
  • strategisch beleidsplan sociaal domein
  • nieuwe (concept-)verordeningen Jeugd en WMO
  • aanbesteding van het welzijnswerk (in plaats van subsidiëring)
  • versterking van mantelzorg.

Wilt u meer weten over Luuk en zijn opdrachten, klik dan op de foto om naar zijn persoonlijk profiel te gaan.

Luuk de Boer

Adviseur