Transformatie individuele voorzieningen

Keizers & Visser werd benaderd door een gemeente om te helpen met de transformatie voorzieningen. Beter gezegd de transformatie van individuele voorzieningen. Margit Bouman mocht in deze opdracht samen met maatschappelijke organisaties aan de slag met het anders organiseren van de aanwezige voorzieningen voor begeleiding.

Opdrachtgever

Een gemeente van circa 22.500 inwoners.

Werkwijze

Vraag van de gemeente was hoe de aanwezige voorzieningen voor begeleiding, zowel individueel als groep, zouden kunnen worden omgevormd naar een algemene voorziening. Gestart is met het, in overleg met de opdrachtgever, formuleren van de randvoorwaarden waaraan zo’n algemene voorziening moet voldoen.

  • Kijk naar de reeds bestaande algemene voorzieningen en zorg dat we hier zoveel mogelijk gebruik van maken;
  • Stel de behoeftes van de cliënten centraal;
  • Laat het initiatief om het anders te organiseren zoveel mogelijk bij de aanbieders zelf. De rol van de gemeente beperkt zich tot die van regisseur.

Daarna werd aangeschoven bij het bestaande overleg van ongeveer tien zorg- en welzijnsaanbieders die al langere tijd overleg met elkaar voerden, oorspronkelijk over wat zij voor elkaar kunnen betekenen bij de totstandkoming van woonzorgservervicegebieden. Tijdens deze bijeenkomst werd afgesproken dat de aanbieders hun visie / uitgangspunten ten aanzien van begeleiding in beeld brachten en hoe zij dit met elkaar verder wilden uitbouwen.

Een van de uitdagende elementen bij dit project was hoe de terugtrekkende beweging van de gemeente vormgegeven zou kunnen worden, zonder daarbij haar regisserende rol op te geven. Zowel voor de gemeente als voor de maatschappelijke organisaties was het lastig dat de gemeente niet meer het heft in handen nam, maar wel de stip op de horizon neerzette.

Tijdens dit project heeft onze adviseur ervoor gezorgd dat de organisaties de omslag maakten van een afwachtende houding naar een actieve houding. Met elkaar, zowel maatschappelijke organisaties als gemeente, is de omslag gemaakt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Resultaat transformatie voorzieningen

Alle partijen hebben een convenant ondertekend om samen het plan uit te werken hoe de organisaties gezamenlijk een algemene voorziening gaan opzetten met op maat gesneden arrangementen voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Hierdoor is het vanaf 2017 niet meer nodig om maatwerkvoorzieningen te verstrekken (en dus om te indiceren) voor de huidige producten ‘begeleiding groep’ en ‘begeleiding individueel’, maar krijgen inwoners wel de ondersteuning die zij nodig hebben. Daarbij is de financiële prikkel bij de zorgorganisaties straks omgedraaid; je krijgt niet meer geld als je meer cliënten bediend, maar verdient eraan door de arrangementen zo goedkoop mogelijk weg te zetten. Grote zorgorganisaties gaan daartoe welzijns- en vrijwilligersorganisaties ondersteunen en bekostigen.

Wilt u meer weten over Margit en haar opdrachten, klik dan op de foto om naar haar persoonlijk profiel te gaan. 

Margit Bouman

Adviseur