Referenties 

Door de jaren heen hebben wij een heel divers portfolio aan referenties opgebouwd. Onze adviseurs zetten zich dagelijks in om voor lokale overheden en maatschappelijke organisaties opdrachten uit te voeren. Op deze pagina vindt u een klein overzicht van de reacties en referenties van onze opdrachtgevers en de verschillende projecten en opdrachten waar onze adviseurs aan hebben gewerkt.

Wilt u de referenties per adviseur bekijken dan kan dit via de zoekfunctie of op de adviseurspagina. De referenties zijn namelijk ook terug te vinden op de profielpagina’s van onze adviseurs. Hier treft u ook de contactinformatie van de adviseurs.

Transformatie dagbesteding

Transformatie dagbesteding

Als gevolg van de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de dagbesteding basis, inclusief vervoer. Een vorm van dagbesteding waar voornamelijk oudere inwoners, uitsluitend op grond van een indicatie, gebruik van maakten. Arold Derix heeft de transformatie dagbesteding succesvol doorgevoerd bij een middelgrote gemeente.

Lees meer
Interimmanagement decentralisaties Welzijnsorganisaties

Interimmanagement decentralisaties Welzijnsorganisaties

Ook Welzijnsorganisaties moeten zich, als gevolg van de decentralisaties, heroriënteren op hun taken en rol voor de maatschappij. In dat kader hebben wij voor welzijnsinstelling in een gemeente van circa 140.000 inwoners het interim management verzorgd. Adviseur Johan Kivits heeft leiding gegeven aan twee verschillende teams van uitvoerende welzijnswerkers.

Lees meer
Samenwerking gemeente en welzijnsinstelling

Samenwerking gemeente en welzijnsinstelling

Adviseur Johan Kivits heeft door middel van een quick scan de van de sterktes en zwakten, kansen en bedreigingen van een lokale gemeente en welzijnsorganisatie in kaart gebracht. Daarnaast heeft hij dialoog tussen beide partijen weer op gang gebracht en een rapportage afgeleverd, welke voldoende basis en aanknopingspunten voor een toekomstbestendige samenwerking biedt.

Lees meer
Aanbestedingstraject peuterspeelzaalwerk (PSZ)

Aanbestedingstraject peuterspeelzaalwerk (PSZ)

Margit Bouman heeft, in de rol als projectleider, het bestek voor de aanbesteding van het peuterspeelzaalwerk opgesteld. Daarna is de procesbegeleiding van het bestuurlijke traject verzorgd. Ook heeft onze projectleider gezorgd voor de daadwerkelijke aanbesteding en gunning van het werk.

Lees meer
Anders denken en doen binnen de Wmo

Anders denken en doen binnen de Wmo

Arold Derix heeft de opdracht ‘Anders denken en doen’ die een gemeente, met ruim 97.500 inwoners, zich stelde bij het ondersteunen van mensen met beperkingen vertaald naar beleid en uitvoering.

Lees meer
Regiocontract Zelfredzaamheid

Regiocontract Zelfredzaamheid

Adviseur Johan Kivits kreeg de opdracht om voor een regio, bestaande uit tien gemeenten, met in totaal ca. 235.000 inwoners vorm en inhoud te geven aan het nieuwe regiocontract ‘Zelfredzaam’,

Lees meer
Aanbesteding Wmo-voorzieningen

Aanbesteding Wmo-voorzieningen

De gemeente Delft kon lopende contracten met aanbieders van huishoudelijke hulp en hulpmiddelen niet meer verlengen. In opdracht van de gemeente verzorgde adviseur Arold Derix de nieuwe aanbestedingen voor WMO-voorzieningen.

Lees meer
Aanvragen afhandelen zonder ambtenaar

Aanvragen afhandelen zonder ambtenaar

Adviseur Caspar Rauws heeft, in samenwerking met een oud-collega, de Kluwer Snelbalie geïmplementeerd binnen de gemeente Groningen. Hierdoor kan Groningen optimaal gebruik en administratieve lastenverlichting voor zowel de burger als de organisatie realiseren.

Lees meer