Anders denken en doen binnen de Wmo

‘Anders denken en doen’ was de opdracht, die de gemeente zich stelde bij het ondersteunen van mensen met beperkingen. Maar hoe vertaal je zo’n opdracht naar beleid en uitvoering? Zeker omdat de kanteling, die ingezet moest worden, ook moest leiden tot forse besparingen, met name op de budgetten voor individuele voorzieningen. Arold Derix mocht met deze mooie opdracht aan de slag.

Opdrachtgever

Een gemeente van ca. 97.500 inwoners

Werkwijze Anders denken binnen Wmo

De eerste stap in dit traject was om mensen, zowel binnen als buiten de gemeente, zich ervan bewust te laten worden dat het anders kan. Niet alleen anders, maar ook goedkoper! Vervolgens is de stap gezet naar de vertaling van het gedachtegoed naar beleids- en uitvoeringsregels. De nieuwe verordening is volledig gebaseerd op de principes van de Kanteling waarbij wel rekening is gehouden met de lokale uitgangspunten en doelstellingen.

Resultaat

De nieuwe verordening is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld en het college heeft aansluitend daarop de nieuwe beleidsregels vastgesteld. Het doorlopen traject is niet alleen iets van de gemeente, ook de Wmo-raad en de verschillende belangenverenigingen herkennen zich volledig in de lijn die met de nieuwe regels is uitgezet.

Wilt u meer weten over Arold en zijn opdrachten, klik dan op de foto om naar zijn persoonlijk profiel te gaan. Of klik hier om naar zijn LinkedIn te gaan. 

Arold Derix

Adviseur