Aanbestedingstraject peuterspeelzaalwerk (PSZ)

Onze adviseur Margit Bouman heeft in begin 2012 een aanbestedingstraject voor het Peuterspeelzaalwerk (PSZ) begeleidt. Dit heeft zij in de rol van projectleider gedaan voor een Gelderse gemeente van circa 12.000 inwoners.

Werkwijze aanbestedingstraject

Het bestek voor het aanbestedingstraject peuterspeelzaalwerk (PSZ) is in samenwerking met de inkoopadviseur, de jurist en de bestuurlijk verantwoordelijke door Margit Bouman opgesteld. In haar rol als projectleider heeft Margit vervolgens de procesbegeleiding van het bestuurlijke traject verzorgd. Dit proces bestond uit drie fases, namelijk de aankondigingsfase, de inschrijvingsfase en de gunningsfase.  Hierbij heeft onze projectleider ook gezorgd voor de daadwerkelijke aanbesteding en de gunning van het werk.

Resultaat aanbesteding peuterspeelzaalwerk (psz)

Het uiteindelijke resultaat was een bestek voor het peuterspeelzaalwerk. En daaruit voortvloeiend de uitvoering van het werk door een externe partij met een sterke prijs en kwaliteit verhouding. Naast verzorging van het aanbestedingstraject peuterspeelzaalwerk (PSZ) was Margit, in haar rol als projectleider, ook verantwoordelijk voor het projectleiderschap Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast ging zij aan de slag met de ontwikkeling van sociale teams, het voorwerk van de transitie van Jeugdzorg en het RMC-beleid ( het beleid rondom regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Wilt u meer weten over Margit Bouman, haar opdrachten en werkwijze? Klik dan hier of op haar foto om naar haar persoonlijk profiel te gaan.

Margit Bouman

Adviseur