Over Paul Reef

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Paul Reef has created 69 blog entries.

Mijlpaal voor wereldreis van Margit Bouman

2020-01-07T15:47:29+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Boot voor de wereldreis te water gelaten!

Afgelopen vrijdag was een uitermate spannend moment voor onze collega Margit Bouman. In de afgelopen 12,5 jaar heeft haar partner Ricco Veldkamp ieder vrij uurtje gebruikt om zelf een zeilboot te bouwen. Dat is op zich al een prestatie van formaat. Vanaf deze zomer gaan zij samen een wereldreis maken. Een droom die nu werkelijkheid gaat worden. Onder grote belangstelling was hún moment gekomen: de boot werd in Lochem te water gelaten. Aanvankelijk werd uitgegaan van een klein gezelschap, maar familie, vrienden, collega’s en buren dachten daar toch anders over. Zij wilden dit moment niet missen en terecht! Het werd een bijzonder moment en niet alleen voor Margit & Ricco. Nadat de schoener veilig in het Twentekanaal was gelaten, sprak Ricco verschillende dankwoorden uit aan de mensen die dit moment mogelijk hebben gemaakt. Tegelijk werd de naam onthuld: De Anna Margaretha, kortweg: Anna M.
Klik hier voor meer informatie én om straks deze bijzondere reis van Margit en Ricco te volgen.

Mijlpaal voor wereldreis van Margit Bouman2020-01-07T15:47:29+00:00

De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?

2019-06-06T14:11:20+00:00

overheidsconsultancy-tekst

De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?

Extra miljard voor jeugdzorg biedt lucht, maar er moet zeker meer gebeuren!

Gemeenten ontvangen ruim één miljard euro extra van het Rijk voor de jeugdzorg: 420 miljoen dit jaar, 300 miljoen in 2020 en nog een keer dit bedrag in 2021. In een reactie zegt de VNG – namens de gemeenten – dat deze incidentele bedragen gemeenten de eerste jaren lucht geven. Maar het uitblijven van een structurele oplossing is, volgens de VNG, teleurstellend.

En dat is precies zoals het is: dit extra miljard geeft inderdaad wat lucht, maar voor een structurele oplossing is méér nodig dan geld. Wat het ingewikkeld maakt is dat er niet één oplossing met één maatregel is die geldt voor elke gemeente. Over het algemeen gaat het om een pakket van verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden: het gaat om maatwerk per gemeente.

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen gemeenten hierbij helpen. Zij starten dan met het analyseren van de uitgaven. Hoe zijn de verschillende uitgavenposten ten opzichte van dezelfde posten in een vergelijkbare gemeente? Vallen er bepaalde posten op? Is er bijvoorbeeld ineens een plotselinge toename in de gespecialiseerde jeugdzorg? Wat is daarvan de reden? Hoe is de regionale financiering geregeld? Hoe zit het met de doorverwijzingen? Is het mogelijk om meer (ambulante) zorg of minder specialistische zorg dicht bij huis te organiseren?
Op grond van deze analyse wordt in kaart gebracht welk pakket aan maatregelen in die betreffende gemeente nodig is om te zorgen dat de kosten weer beheersbaar worden én blijven. Het kan bijvoorbeeld, dat de beweging ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’ (nog) sterker moet worden neergezet of dat de beschrijving van de opdrachten voor de lokale partners zodanig moeten worden aangepast, dat zij behalve hulpverlenen vooral ook de netwerken rondom mensen gaan versterken.
Een andere mogelijke maatregel is het goed in kaart brengen van wat er allemaal is aan lokale voorliggende voorzieningen en deze goed onder de aandacht brengen van degenen die hiernaar kunnen doorverwijzen.

Tot het pakket kan ook behoren dat een betere aansluiting tussen onderwijs(zorg) en jeugdzorg moet worden gerealiseerd. Of door te zorgen dat preventie beter en gerichter wordt ingezet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de middelen die we al hebben, bijvoorbeeld op basis van de bekende gegevens van de JGZ. En op de scholen meer inzetten op extra ondersteuning bij risicofactoren.

Ook kan integraler werken soelaas bieden, waardoor de uitvoering beter en goedkoper kan.

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen deze analyse voor u maken met een voor u passend advies. Zij hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met de implementatie en begeleiding van dit proces, met aantoonbaar goede resultaten. En dán pas hebben we het over structurele oplossingen!

Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend gesprek?
Stuur dan een email met uw gegevens naar info@keizersvisser.nl en wij nemen binnen een dag contact met u op.

De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?2019-06-06T14:11:20+00:00

Is uw gemeente klaar voor de nieuwe Wvggz?

2019-06-03T09:03:55+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Is uw gemeente klaar voor de nieuwe Wvggz?

De nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (Wvggz) is per 1 januari 2020 van kracht. Vanaf dat moment vervalt de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe wetten:

  1. De Wzd (Wet zorg en dwang), die de rechten regelt van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.
  2. De Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). Deze wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan.

Met name deze tweede wet heeft nogal wat consequenties voor gemeenten. De komende tijd moeten gemeenten aan de slag om vóór 1 januari a.s. klaar te zijn om de wet vanaf dat moment goed uit te kunnen voeren.

Nieuw in de wet is dat de burgemeester iemand aan wie hij een maatregel oplegt, in staat moet stellen om zo mogelijk te worden gehoord. Ook is nieuw dat iedereen zijn zorgen over een medeburger bij de gemeenten moet kunnen melden en dat de gemeente die melding ook moet onderzoeken en tijdig afhandelen. Daarnaast is nieuw dat de zorgaanbieders op grond van de nieuwe wet moet nagaan of voldaan is aan de essentiële voorwaarden om terug te keren in de samenleving, als iemand ontslagen wordt uit de verplichte ggz.

De invoering van de Wvggz heeft zowel beleidsmatig als organisatorisch gevolgen voor gemeenten. Het gaat daarbij onder andere om:

  • Een aanpassing van de rol van de burgemeester
  • Het opvangen en doorgeleiden van meldingen, inclusief het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de noodzaak van gedwongen zorg
  • Gewijzigde informatiedeling met ketenpartners.

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen gemeenten ondersteunen bij de voorbereidingen voor de invoering van de Wvggz, door alle interne en externe betrokkenen goed te informeren en het proces volledig in te richten.

Wilt u weten wat onze adviseurs voor uw gemeente kunnen betekenen? Mail dan naar info@keizersvisser.nl en maak vrijblijvend een afspraak.

Is uw gemeente klaar voor de nieuwe Wvggz?2019-06-03T09:03:55+00:00

Themabijeenkomst POH-GGZ in Nissewaard

2019-04-12T09:08:44+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Themabijeenkomst POH-GGZ in Nissewaard

In maart 2017 ging Bert Deuling namens Keizers & Visser Overheidsconsultancy aan de slag als projectleider POH-GGZ Jeugd voor de gemeente Nissewaard. Dit heeft er toe geleid dat momenteel 13 van de 14 huisartsenpraktijken beschikken over een POH-GGZ Jeugd waardoor de zorg voor kinderen en jongeren laagdrempeliger én goedkoper is geworden. Een prachtig resultaat waar afgelopen 4 april bij stil is gestaan tijdens de themabijeenkomst POH-GGZ Jeugd in de gemeente Nissewaard.

Prof. dr. Jan Derksen nam tijdens deze bijeenkomst huisartsen, POH’s-GGZ Jeugd, medewerkers van de jeugdondersteuningsteams en andere jeugdprofessionals mee in de wereld van GGZ-specialisme in de huisartsenpraktijk. Tijdens deze inspirerende lezing werd er aandacht besteed aan het belang
van ‘mentaliseren’: een proces waarbij er niet wordt gekeken naar het gedrag maar naar het gevoel dat bij dat gedrag hoort. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat als ouders goed in staat zijn te mentaliseren, kinderen minder psychische aandoeningen ontwikkelen. Het is dan ook een belangrijk instrument voor zowel ouders als professionals.

Om het proces van mentaliseren te ondersteunen hebben RINO Zuid en Foundation Games for Health Europe een spel ontwikkeld. Gorry Cleven (projectmanager nascholing RINO Zuid) kwam dit spel samen met haar collega’s introduceren. Door middel van filmpjes worden professionals bewust
gemaakt van hun eigen emoties en welke invloed deze emoties kunnen hebben op de cliënt. Het spel brengt groepsdiscussies tussen professionals op gang over de verschillende ervaren emoties en hoe dit zich kan vertalen naar de cliënt. Een bewustzijn die de jeugdprofessional kan overbrengen naar ouders en kinderen.

Een bijzonder leerzame en geslaagde avond waarbij de meerwaarde en het belang van jeugdprofessionals in de huisartsenpraktijk voelbaar was!

Wilt u meer weten over de succesvolle aanpak van POH-GGZ Jeugd in uw gemeente, naam dan contact op met Bert Deuling, via b.deuling@keizersvisser.nl of bel Bert op 06 – 52 21 14 77.

Onze adviseur Bert Deuling

Professor Jan Derksen heeft een boek geschreven waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de neurobiologie, cognitieve ontwikkelingspsychologie en hechtingstheorie bij elkaar zijn gebracht. Meer informatie vindt u hier.

Informatie over Game for Health kunt u hier vinden.

Themabijeenkomst POH-GGZ in Nissewaard2019-04-12T09:08:44+00:00

Jan-Christiaan Goudbeek nieuw bij Keizers & Visser

2019-04-10T14:20:43+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Jan-Christiaan Goudbeek nieuwe adviseur Keizers & Visser

Een uitbreiding van ons team adviseurs melden verveelt nooit. Iedere nieuwe adviseur die wij welkom heten, blijkt van toegevoegde waarde te zijn. Dat geldt zeker voor Jan-Christiaan Goudbeek. Wat opvalt is zijn open houding, wat uitnodigt om met hem in gesprek te gaan. Dan blijkt direct dat je te maken hebt met een gedreven, geïnteresseerd en betrokken gesprekspartner. Hij kan partijen verbinden, waarbij hij wederzijdse belangen niet uit het oog verliest. Door zijn bestuurlijke ervaring in combinatie met zijn scherpe analytische blik is Jan-Christiaan in staat om lastige vraagstukken terug te brengen naar de basis, waarbij hij de opdrachtgever van een oplossingsgericht advies voorziet.

Lees hier het volledige profiel van Jan-Christiaan.

Jan-Christiaan Goudbeek nieuw bij Keizers & Visser2019-04-10T14:20:43+00:00

Keizers & Visser ook sterk op sportief gebied!

2019-04-08T09:43:09+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Ons team staat ook op sportief gebied zijn mannetje!

Onze adviseurs presteren niet alleen op Sociaal en Maatschappelijk vlak op topniveau bij onze opdrachtgevers. Ook op sportief gebied zijn er prestaties om trots op te zijn. Dat doen we in verschillende hardloopwedstrijden met veel inzet en enthousiasme. In december jongstleden stonden we aan de start van de 10 kilometer in Valencia, een internationaal evenement waar, in combinatie met de marathon, 25.000 lopers aan de start stonden. Alle 9 deelnemers van Keizers & Visser liepen een prima race, waarbij persoonlijke records sneuvelden.

In februari stond de bekende ‘8 van Apeldoorn’ op het programma, waar ook uitstekende tijden genoteerd werden en iedereen zijn doel heeft behaald.
Afgelopen vrijdag stonden 5 collega’s aan de start bij de Ladies Run van Zwolle. En ook hier waren alle deelnemers uitermate tevreden over hun prestaties.
En zondag 7 april begaven enkele collega’s zich naar het mooie Lochem, waar onder zomerse omstandigheden de Lochemse Bergloop plaatsvond.

Keizers & Visser ook sterk op sportief gebied!2019-04-08T09:43:09+00:00

Ook Theo Platje adviseur bij Keizers & Visser

2019-03-21T11:20:21+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Theo Platje nu ook adviseur bij Keizers & Visser

Wij vinden het van toegevoegde waarde dat Theo Platje nu ook zijn kwaliteiten bij onze opdrachtgevers kan inzetten. Op het gebied van Jeugdzorg zijn er voor Theo weinig geheimen en heeft hij zeer ruime ervaring opgedaan als projectleider en interim manager. Theo is  zowel teamplayer als zelfstandig opererend leider, zet lijnen uit, bewaakt de voortgang en geeft de voorkeur aan inwonervriendelijke oplossingen en adviezen.

Bekijk hier het volledige profiel van Theo Platje.

Ook Theo Platje adviseur bij Keizers & Visser2019-03-21T11:20:21+00:00

Maaike Luttik nieuw in ons team adviseurs!

2019-03-13T09:10:12+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Maaike Luttik nieuwe adviseur bij Keizers & Visser

Na de overname van Covalente door Keizers & Visser Overheidsconsultancy maakt Maaike Luttik ook deel uit van ons team adviseurs. En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Met de komst van Maaike is ons team uitgebreid met een zeer ervaren adviseur die een breed scala deskundigheid meebrengt, met name op het gebied van Passend Onderwijs én verschillende aspecten binnen het sociaal domein. Maak kennis met haar en lees hier haar volledige profiel.

Maaike Luttik nieuw in ons team adviseurs!2019-03-13T09:10:12+00:00

Renske Adema versterkt onze marketing & communicatie

2019-03-07T08:24:52+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Renske Adema versterkt onze marketing & communicatie

Vanaf 1 maart is Renske Adema onze nieuwe ‘spin in het web’ met als belangrijkste uitdaging om onze marketing & communicatie te versterken. Recent heeft zij in Staatshuys – geboortehuis van Thorbecke – kennis gemaakt met haar collega’s, die ze intensief gaat ondersteunen om onze dienstverlening nóg beter af te stemmen op de wensen van onze opdrachtgevers. Maak kennis met Renske en lees hier haar volledige profiel.

Renske Adema versterkt onze marketing & communicatie2019-03-07T08:24:52+00:00

Karin Verkerk over de Monitor Passend Onderwijs

2019-02-28T13:57:30+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Directeur Karin Verkerk zeer tevreden over de jaarlijkse Monitor Passend Onderwijs.

In 2014 werd het Passend Onderwijs ingevoerd en in 2016 ontstond het samenwerkingsverband Zeeluwe. Als directeur-bestuurder werkt Karin Verkerk hard aan de realisatie van een dekkend netwerk in deze regio. Dat moet garanderen dat er voor iedere leerling een passende plaats in het onderwijs is. Eén van de hulpmiddelen die Karin Verkerk inzet is de Monitor Passend Onderwijs. Dit jaar wordt deze voor de derde keer uitgevoerd. Verkerk: ‘De uitkomsten bieden elk jaar een beter aanknopingspunt voor het gesprek op lokaal niveau.’

Samenwerkingsverband Zeeluwe en Keizers & Visser Overheidsconsultancy hebben afgelopen maand hun derde Monitor Passend Onderwijs afgerond. De monitor brengt in kaart in welke mate er al sprake is van een dekkend netwerk. Is er écht voor alle kinderen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben een passende plek?

Elk kind heeft recht op onderwijs, het liefst op een reguliere school in de eigen gemeente. Tegenwoordig worden leerlingen alleen doorverwezen naar een school voor Speciaal (Basis)onderwijs als het de expertise van het regulier onderwijs te boven gaat of als er zodanige individuele begeleiding nodig is dat een reguliere school die niet kan bieden. Als het even kan, blijven kinderen op een reguliere basisschool met extra aandacht en/of deskundigheid.

We onderscheiden zo’n achttien vormen van speciale begeleiding, van hulp bij leesproblemen tot begeleiding bij autisme. Lukt het echt niet op de eigen school, dan is deze school verplicht een andere school in de buurt te zoeken die wel de benodigde ondersteuning kan bieden. Dat heet ‘zorgplicht.’ Er zijn zoveel vormen van speciale begeleiding, dat niet iedere school alles kan bieden. Daarom moeten scholen samenwerken, zodat er voor ieder kind een passende vorm van ondersteuning in de buurt is. Die faciliteert een samenwerkingsverband. Lukt het om samen iedere vorm van ondersteuning te bieden, dan noemen we dat een ‘dekkend netwerk’.

In de paar jaar die we nu bestaan, zijn de scholen echt veel beter geworden in het handelingsgericht werken en het bepalen van wat een kind nodig heeft,’ vindt Karin Verkerk van Samenwerkingsverband Zeeluwe. ‘En we hebben nu echt een heel goede monitor om dit proces te volgen. Hij zit technisch heel stevig in elkaar. Als instrument brengt het steeds beter in beeld wat de schoolbesturen en scholen in dit samenwerkingsverband kunnen en waarin ze zich willen verbeteren. Ook vormt hij een goede aanzet tot een stevige dialoog op lokaal niveau. Daardoor zetten we flinke passen vooruit.

Passend Onderwijs

Voor ieder kind de juiste plek. Dat klinkt prachtig, maar hoe realiseer je dat in de praktijk? Dit is een vraag waar Karin Verkerk zich dagelijks mee bezighoudt:
Voor kinderen met een leer- en/of gedragsproblematiek is er veel veranderd. Vroeger werden zij bijvoorbeeld veel sneller naar het Speciaal (Basis)onderwijs verwezen. Té snel, vinden we nu. Tegenwoordig zetten reguliere scholen zelf experts in (bijvoorbeeld vanuit het gespecialiseerde onderwijs). Ze hebben een netwerk van Interne Begeleiders, afspraken met Jeugdzorg en korte lijntjes met voorschoolse voorzieningen. Er wordt ook veel meer geluisterd naar de ouders. Alleen als het echt niet anders kan, worden leerlingen nog doorverwezen naar het Speciaal (Basis)onderwijs.’

Investeren in kinderen

Het beperken van de instroom naar het Speciaal (Basis)onderwijs kun je zien als een financiële bezuiniging, maar het is juist een investering. Een investering in kinderen die waarschijnlijk heel goed mee kunnen doen in het reguliere onderwijs, als je ze daar een tijdje extra bij helpt. Een positieve ontwikkeling dus voor kinderen en hun ouders, omdat meer kinderen dichter bij huis naar school kunnen blijven gaan. Soms kan het niet anders en is het juist voor de ontwikkeling van een kind beter om in een daartoe speciaal toegeruste schoolomgeving te zijn. We willen af van aloude beelden rond dit type onderwijs. Passend Onderwijs vraagt een heel nieuwe manier van denken en werken van scholen. Hierin is veel variatie mogelijk en bij dit samenwerkingsverband nemen de schoolbesturen op lokaal niveau daarin het voortouw om dit best passende aanbod met elkaar vorm te geven. Karin Verkerk: ‘In het begin hadden we te maken met scholen, die zelfstandig werkten en elkaar zelfs zagen als concurrent. Die vroegen zich in 2014 af wat ze met zo’n samenwerkingsverband moesten. Nu zien ze de meerwaarde en wordt er steeds hechter samengewerkt. Samen kijk je: wat kunnen we een kind extra bieden? Welke extra expertise haal je in huis, waar en hoe? En hoe organiseren we dit slim met de middelen die we hebben?’

Het ministerie heeft de grenzen van de samenwerkingsverbanden bepaald. Die lijken niet altijd logisch. Karin Verkerk: ‘Het samenwerkingsverband Zeeluwe bestaat uit zesendertig schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor in totaal zo’n 20.000 leerlingen, honderdtwintig scholen in acht gemeentes, vier jeugdzorgregio’s en twee provincies. Ga er maar aanstaan.’

De regio van het swv Zeeluwe wordt bovendien omgeven door meerdere grote steden die hun eigen samenwerkingsverband vormen. Zeeluwe is een regio waarin de gemeentes onderling van nature geen verbondenheid met elkaar hebben. Dit betekent dat de noodzaak tot samenwerking opgebouwd moest worden. Er is nog een belangrijke ontwikkeling: de afgelopen jaren hebben steeds meer gemeenten ervoor gekozen om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen. Steeds meer schoolbesturen zijn onafhankelijk. Het plan om ze te laten samenwerken, kan daarom niet van bovenaf, vanuit de gemeente, worden opgelegd. Sturen op inhoud en organisatie gebeurt dus vanuit het samenwerkingsverband door middel van netwerken, overtuigen, motiveren en stimuleren. De Monitor komt daarbij goed van pas: ‘Elders zijn die monitoren soms hele boekwerken. Mooi, maar je verdrinkt in de onduidelijke antwoorden. Bij ons werd tijdens het eerste jaar ook gewerkt aan zoiets. Totdat ik bij het swv in Lelystad kwam en daar in gesprek kwam over de ontwikkeling van hun Monitor Passend Onderwijs, opgezet door Covalente en per 1 januari jongstleden overgenomen door Keizers & Visser. Zo is het contact met Maaike Luttik ontstaan en de eerste ervaringen in Lelystad en binnen Zeeluwe hebben geleid tot de ontwikkeling van de huidige monitor beleid passend onderwijs.’

Middel tot een betere samenwerking en onderbouwde beslissingen

Dus gingen Keizers & Visser onderzoekers Maaike Luttik, Leoni Ax en Klasien Rijpkema met het swv Zeeluwe aan de slag:

Maaike Luttik: ‘We kwamen er pas in tweede instantie bij. Het eerste dat we constateerden, was dat er door eerdere onderzoekers veel open vragen werden gesteld aan de schoolbesturen. Beantwoording kostte veel tijd en de antwoorden waren moeilijk met elkaar te vergelijken. De tweede monitor konden wij helemaal vanaf het begin doen. Daarvoor hebben we gestandaardiseerde vragen gemaakt. Die stellen en vergelijken we via een handig computerprogramma. Resultaat: antwoorden waar je echt wat aan hebt en bovendien veel gebruiksvriendelijker. We hebben naast vragen aan schoolbesturen, ook vragen aan de scholen zelf gesteld, die staan dichter op de leerlingen. Dat gaf dus andere uitkomsten.’

Ook werd er een duidelijke invalshoek gekozen. Gericht op vier aspecten waar het in het Passend Onderwijs echt om draait: de voorzieningen, expertise, doorlopende leerlijnen en de aansluiting op de Jeugdzorg. Karin Verkerk: ‘Het resultaat was een monitor die haarscherp in beeld bracht wat we kunnen en waar we nog aan moeten werken. Maaike en Leoni gaven een presentatie per gemeente. Het gesprek met de betrokkenen over de monitor was eerst best spannend, want soms legde de monitor de vinger op de zere plek of moesten we even aftasten omdat het betreffende onderwerp nooit eerder op tafel is gekomen. Keizers & Visser is gelukkig geen partij in het samenwerkingsverband en kan daardoor dingen benoemen die ik als direct betrokkene moeilijker naar voren kan brengen. Daarbij proberen we met elkaar ook door te pakken; Kom op mensen, nou even concreet! Vertaal het in acties.

Resultaten

Het resultaat is een hechtere samenwerking tussen scholen, betere oplossingen voor het kind en ouders en onderbouwde beslissingen. Karin Verkerk: ‘Onlangs hadden we bijvoorbeeld een kind dat het, ondanks alle extra begeleiding en inzet, niet redde op de eigen school. Zoiets leidt tot heftige emoties bij ouders en grote druk op het team. Er is op zo’n moment grote kans op verschillen van inzicht. Uiteindelijk is het gelukt om met ouders, verwijzende school, leerplicht en de school voor speciaal onderwijs de leerling te plaatsen. Na enkele maanden blijkt deze leerling zich nu weer positief door te kunnen ontwikkelen. Het is mooi om te merken dat het zo goed uitpakt voor dit kind. Er blijft een lijntje met de oude school, zodat in de toekomst ook terugplaatsing kan gebeuren.’

Wilt u meer informatie over de Monitor Passend Onderwijs? Stuur dan een bericht naar info@keizersvisser.nl

Karin Verkerk over de Monitor Passend Onderwijs2019-02-28T13:57:30+00:00