Tweede bijeenkomst ‘Leefbaarheid vanuit een ander perspectief’

Het thema ‘Leefbaarheid, sociale cohesie en wat kunnen we aan inwoners vragen?’ is actueler dan ooit en staat bij veel gemeenten en maatschappelijke instellingen hoog op de agenda. Andere benaderingswijzen en nieuwe inzichten komen in Staatshuys – geboortehuis van Thorbecke te Zwolle – bij elkaar.
Om deze reden hebben onze adviseurs op 18 januari jongstleden een bijeenkomst ‘Leefbaarheid vanuit een ander Perspectief’ georganiseerd. Deze bijeenkomst werd een succes met een mooie groep afgevaardigden vanuit heel Nederland.

Tweede bijeenkomst Leefbaarheid 

Op 20 september was Staatshuys opnieuw de locatie voor de vervolgbijeenkomst op hetzelfde thema. Tijdens deze ochtendsessie stond de verandering van Nederland naar een nieuwe samenleving op het programma. Hoe zien de dorpen en wijken er uit in 2030? En voor welke opgaven komen we met elkaar te staan?

Er zijn drie sprekers aan het woord geweest. Allen met zeer boeiende verhalen, informatieve feiten en zienswijzen. Het gaf zowel sprekers als deelnemers stof tot nadenken.

  • Dirk Moes – veranderkundige en voorzitter van Burgerplatform Tynaarlo

    Dirk nam ons mee in een gedachten-experiment voor krachtige wijken en sterke gezinnen. Hij vertelde over de maatschappelijke zoektocht van ouders met een koppeling naar de stijgende kosten in (jeugd) zorg en de oorzaken van de stijging van deze kosten. Hierbij kwam een interessante vraag – vanuit burgerperspectief – naar voren: ‘Is de overheid er voor preventie van jeugdzorg? Zo ja, is de overheid er dan ook voor preventie van vechtscheidingen?’ Hoe ver gaat de overheid hier in? Wat is precies haar rol?

  • Klaus Boonstra – projectleider Seker en Sûn bij GGD regio Friesland

    Klaas vertelde over het vervolg op het landelijke project ‘Innovatie Zorgberoepen en -opleidingen’, genaamd “Seker en Sûn”. Seker en Sûn betekent Zeker en Gezond en is gericht op de zorg in 2030. Hij nam ons mee in de belangrijkste bevindingen en de noodzaak voor nieuwe benaderingswijzen binnen de zorg om op tijd te kunnen anticiperen en niet in permanent crisisbeleid te raken. Een boeiend betoog waarbij de opgave van de krappe arbeidsmarkt en de technologische ontwikkelingen in de zorg tot inzichten hebben geleid. Burgercompetenties vormen de basis voor de vaardigheden van de professionals van de toekomst.

  • Ineke Kosterman – projectleider Wonen en Zorg bij gemeente Houten

    Ineke deelde haar ervaringen met de gezamenlijke opgave ‘Wonen en Zorg’ binnen de gemeente Houten met ons. Zij vertelde op inspirerende wijze over de rolverdeling en integrale aanpak van wonen en zorg in een gemeente met veel verschillende wijken en woningen. De communicatiestrategie om het ruimtelijk en sociaal domein samen te laten komen is een essentiële succesfactor.

Deze drie verschillende perspectieven gaven veel gespreksstof en nieuwe inzichten. Wederom de vraag van deelnemers voor vervolg-inspiratiesessies in  Staatshuys. Na afloop van de bijeenkomst konden de deelnemers genieten van een broodje en samen van gedachten wisselen en interessante aanknopingspunten delen.

Jan Temmink

Adviseur leefbaarheid