Jan Temmink

Als adviseur opereer ik met grote maatschappelijke betrokkenheid en maak ik gebruik van mijn bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten. Mijn expertise ligt op het sociaal, economisch en ruimtelijk domein en de onderlinge verbanden. In de afgelopen decennia heb ik talloze opdrachten uitgevoerd voor gemeenten en publiek-private organisaties. De politiek/bestuurlijke én ambtelijke dynamiek zijn voor mij ‘gesneden koek’.
In veel van mijn opdrachten gaat het om
het organiseren en/of versterken van onderlinge samenwerking. Enthousiast word ik als mensen betekenis hebben voor hun leef- en woonomgeving. Nieuwe thema’s maak ik me snel eigen.

In een aantal opdrachten was ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het aansturen van een team, het budgetbeheer, het (doen) opstellen van beleids- en werkplannen en het onderhouden van netwerken.

Ik voel me betrokken bij onderwerpen in het maatschappelijk domein. Meer specifiek bij thema’s als vergrijzing, leefbaarheid, participatie, krimp en maatschappelijk vastgoed. Gemeenten staan voor grote uitdagingen. Wat mij daarin in het bijzonder boeit en bezighoudt, is de veranderende verhouding tussen burger en (lokale) overheid. En de zekerheid dat er tijd, lef en durf nodig zijn, zowel ambtelijk als politiek-bestuurlijk.

Als persoon, adviseur, manager en wethouder/raadslid heb ik brede ervaring in verander- en samenwerkprocessen. Voor het grootste deel in het maatschappelijk domein, maar bijna altijd in samenhang met economische en ruimtelijke aspecten. Samen met mijn collega’s bij Keizers & Visser heb ik plezier in het realiseren van verandering en bij te dragen aan betrokken en resultaatgericht beleid inclusief uitvoering daarvan.