Jan Temmink 

Jan Temmink is een zeer ervaren senior adviseur met bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten, die zakelijk met visie en daadkracht zijn professionele ruimte benut en zich snel nieuwe onderwerpen eigen maakt. Zijn expertise ligt vooral op de integraliteit tussen het maatschappelijk, economisch en het ruimtelijk domein. Hij heeft in de afgelopen decennia talloze opdrachten vervuld voor gemeenten en publiek-private organisaties. In zijn opdrachten gaat het vaak om maatschappelijke organisaties in de zorg, cultuur, sport, welzijn of het onderwijs, Hierbij zijn veelal meerdere disciplines, organisaties, gemeenten en /of inwoners betrokken, inclusief de daarbij soms conflicterende belangen. Veel van zijn opdrachten beginnen bij het creëren van draagvlak op basis. Jan Temmink is hierin als proces-/projectleider, kwartiermaker of beleidsregisseur/-adviseur doel- en resultaatgericht. In sommige opdrachten stuurde hij ook teams aan. Ongeacht de rol of functie kijkt Jan altijd vanuit strategisch perspectief naar de voorliggende opgave. Hij heeft ruime kennis van het zorglandschap  en het beleidsdomein jeugd. Jan streefde altijd naar optimalisatie van de samenwerking tussen (keten)partners.

Op dit moment is Jan Temmink nog deels werkzaam als senior adviseur cultuur bij Cultuur Oost. Daarin is hij onder andere verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de vijftien gemeenten in de Groene Metropool Regio. Met de focus op zowel cultuur als het domein overstijgende.

Niet alleen door zijn opdrachten, maar ook door zijn periode als raadslid en wethouder is Jan Temmink bekend met de politiek/bestuurlijke en ambtelijke dynamiek en de verschillende stadia van de beleidscyclus. Hij heeft ook hierdoor bovengemiddelde kennis van het sociaal domein.

Jan Temmink heeft in meerdere rollen ervaring met politiek-bestuurlijke uitdagingen. Als wethouder in een kleine gemeente heeft hij het moeizame proces meegemaakt van een gemeentelijke herindeling. Na de herindeling is hij een aantal jaren plaatsvervangend raadsvoorzitter geweest van een sterk verdeelde gemeenteraad en een burgemeester met financiën in zijn portefeuille. In meerdere van zijn opdrachten heeft hij ondanks de nodige ‘tegenwind’ toch resultaten geboekt. Een voorbeeld is het neerzetten een nieuwe beheer- en exploitatiestichting voor een sport- en ontmoetingscentrum. Voorwaarde; de nieuwe stichting diende een sterk lokale oriëntatie te hebben. Resultaat; de nieuwe stichting is opgericht.

Hij haalt zijn kennis uit en wordt geïnspireerd door landelijke en internationale voorbeelden. En hij wordt enthousiast als mensen betekenis hebben voor hun leef- en woonomgeving. Jan Temmink verbindt, organiseert en implementeert.

 

Opdrachtgevers over Jan Temmink:

  1. Een echte verbinder, sterk in het overbruggen van schijnbaar tegengestelde belangen. Resultaatgericht en duidelijk in wat wel en niet kan. Hij is een goede sparringpartner voor zowel collega’s als bestuurders.
  1. Jan heeft met zijn grote ervaring binnen overheden een uitstekende bijdrage geleverd in het anders omgaan met burgerparticipatie binnen een gemeentelijke organisatie. Hij is direct en maakt zaken goed concreet. Tijdens de trainingen burgerparticipatie, die wij samen hebben gegeven, komt zijn grote kracht naar boven verbinden en stimuleren van mensen.
  2. Deze opdracht vroeg om een uitstekend gevoel voor politieke en onderlinge verhoudingen, kennis van zaken, overtuigingskracht, communicatieve lenigheid, én het vermogen om tot creatieve en flexibele oplossingen te komen. Jan heeft aangetoond dit allemaal in huis te hebben. Wij zouden organisaties die met dit soort vraagstukken bezig zijn, zéker aanbevelen met Jan in zee te gaan. Hij is bovendien een prettige, open persoonlijkheid, die snel contacten legt, met humor weet te opereren en zichzelf binnen no-time een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie weet te maken.’
Jan Temmink - Adviseur leefbaarheid kwartiermaker laaggeletterdheid maatschappelijke voorzieningen en vastgoed manager erfgoed cultuur

Jan Temmink

Adviseur

 

Functies:
Teamleider, Kwartiermaker, Beleidsadviseur, Projectleider, Procesbegeleider, Dagvoorzitter

 

Meer weten over een thema of onderwerp?