De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?

Gemeenten ontvangen ruim één miljard euro extra van het Rijk voor de jeugdzorg: 420 miljoen dit jaar, 300 miljoen in 2020 en nog een keer dit bedrag in 2021. In een reactie zegt de VNG – namens de gemeenten – dat deze incidentele bedragen gemeenten de eerste jaren lucht geven. Maar het uitblijven van een structurele oplossing is, volgens de VNG, teleurstellend.

Extra miljard voor jeugdzorg biedt lucht, maar er moet zeker meer gebeuren!

En dat is precies zoals het is: dit extra miljard geeft inderdaad wat lucht, maar voor een structurele oplossing is méér nodig dan geld. Wat het ingewikkeld maakt is dat er niet één oplossing met één maatregel is die geldt voor elke gemeente. Over het algemeen gaat het om een pakket van verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden: het gaat om maatwerk per gemeente.

Balans uitgaven jeugdzorg

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen gemeenten helpen. Zij starten dan met het analyseren van de uitgaven. Hoe zijn de verschillende uitgavenposten ten opzichte van dezelfde posten in een vergelijkbare gemeente? Vallen er bepaalde posten op? Is er bijvoorbeeld ineens een plotselinge toename in de gespecialiseerde jeugdzorg? Wat is daarvan de reden? Hoe is de regionale financiering geregeld? Hoe zit het met de doorverwijzingen? Is het mogelijk om meer (ambulante) zorg of minder specialistische zorg dicht bij huis te organiseren?
Op grond van deze analyse wordt in kaart gebracht welk pakket aan maatregelen in die betreffende gemeente nodig is. Dit om te zorgen dat de kosten weer beheersbaar worden én blijven.

Bieden van maatwerkoplossingen

Het kan bijvoorbeeld, dat de beweging ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’ (nog) sterker moet worden neergezet. Of dat de beschrijving van de opdrachten voor de lokale partners zodanig moeten worden aangepast. Dit zodat de lokale partners, behalve hulpverlenen, vooral ook de netwerken rondom mensen gaan versterken.

Een andere mogelijke maatregel is het goed in kaart brengen van wat er allemaal is aan lokale voorliggende voorzieningen. Vervolgens moeten deze goed onder de aandacht gebracht worden bij degenen, die hiernaar kunnen doorverwijzen.

Tot het pakket kan ook behoren dat een betere aansluiting tussen onderwijs(zorg) en jeugdzorg moet worden gerealiseerd. Of door te zorgen dat preventie beter en gerichter wordt ingezet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de middelen die we al hebben, bijvoorbeeld op basis van de bekende gegevens van de JGZ. En op de scholen meer inzetten op extra ondersteuning bij risicofactoren.

Ook kan integraler werken soelaas bieden, waardoor de uitvoering beter en goedkoper kan.

Wat wij voor u kunnen betekenen

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen deze analyse voor u maken met een voor uw gemeente zo passend mogelijk advies.  Onze adviseurs hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met de implementatie en begeleiding van dit proces. En met aantoonbaar goede resultaten! En dán pas hebben we het over structurele oplossingen!

Balans uitgaven jeugdzorg
Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend gesprek?
Stuur dan een email met uw gegevens naar info@keizersvisser.nl en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Theo Platje - Senior Adviseur Keizers & Visser

Theo Platje

Adviseur Jeugdzorg

Margit Bouman referenties aanbestedingstraject psz samenhangende netwerkaanpak projectleiderschap cjg transformatie voorzieningen

Margit Bouman

Adviseur Jeugdzorg

Bert Deuling

Adviseur Jeugdzorg