overheidsconsultancy-tekst

Coördinator in een veranderproces

Opdrachtgever

Natascha Béguin, afdelingshoofd Sociale Zaken bij de gemeente Berg en Dal (34.500 inwoners). Onder deze afdeling valt de uitvoering van de Participatiewet en andere uitkeringen, minimabeleid, schuldhulpverlening, WMO en Jeugdwet. Zij had te maken met een samenvoeging van drie gemeenten tot de gemeente Berg en Dal. Tegelijkertijd moest er vorm gegeven worden aan de Lokale Toegangspoort waarin alle activiteiten van WMO en Jeugd ondergebracht zijn.

Opdracht

Natascha Béguin had behoefte aan een coördinator voor het cluster Inkomen die haar zou ontzorgen en die ervoor zou zorgen dat het team zo zelfstandig mogelijk zou gaan functioneren. Na een selectieprocedure heeft Caspar Rauws, adviseur van Keizers & Visser, deze opdracht gekregen.

Werkwijze

Caspar heeft ervoor gezorgd dat het team een ontwikkelproces door heeft gemaakt, waardoor zij zijn gaan denken en handelen vanuit het gezamenlijke perspectief van Berg en Dal in plaats vanuit oude werkwijzen. Hij stimuleerde vernieuwing en vind dat verantwoordelijkheid voor het werken en veranderen vooral ligt bij de uitvoerende medewerkers. Die veranderingen moeten wel in de hele keten passen. Dat sluit aan bij de andere manier waarop het Managementteam van Berg en Dal wilde gaan werken. Zij willen resultaat gedreven werken, waarbij de verantwoordelijkheid voor het hoe vooral bepaald wordt door de medewerkers. Daarbij willen ze stimuleren dat er integraal gedacht en gewerkt wordt. Caspar heeft daar zijn rol in genomen. Werkprocessen zijn vereenvoudigd en verbeterd. Inwoners hebben daar profijt van, maar door medewerkers kon ook meer afgehandeld worden.

Natascha Béguin over Caspar: ‘Hij krijgt niet alleen waardering van zijn medewerkers voor zijn manier van werken, maar ook van mij en zijn collega-coördinatoren. Hij denkt niet alleen op een opbouwende manier mee, maar hij ondersteunde ons ook als dat nodig is door een bijdrage te leveren aan onze werkzaamheden als stafleden.’

Resultaat

Het resultaat is een team dat gericht is op een praktische manier van werken, samen naar wegen zoekt om problemen op te lossen en daar ook eigen verantwoordelijkheid in neemt.

Onze adviseur

Caspar Rauws.
Bekijk hier zijn profiel