Steunpunt Koel bevestigd juiste aanpak POH GGZ Jeugd

Steunpunt KOEL heeft in haar magazine voor eerstelijns zorgverleners een artikel gepubliceerd. Hierin komt onze adviseur Bert Deuling aan het woord komt over de inzet van de POH GGZ Jeugd. In dit artikel wordt bevestigd dat zijn aanpak, namens Keizers & Visser, goed ontvangen wordt. Dit leidt tot positieve resultaten. Wij hadden dat uiteraard al geconstateerd. Het is natuurlijk zeer positief dat dit nu ook door deskundigen wordt ondersteund met hun ervaringen.

Een greep uit het artikel

Bert Deuling, als extern adviseur van Keizers & Visser betrokken bij de pilot, is overtuigd van de meerwaarde van deze aanpak. ”Waar
voorheen ongeveer 95% van de jongeren door huisartsen werd doorverwezen naar de 2e lijn, is dit met de inzet van de POH GGZ Jeugd structureel teruggebracht tot ongeveer 25%. Dat is een enorme kwaliteitsslag en besparing.” Dat de samenwerking tussen gemeente en huisartsen door de pilot is verbeterd, is een groot winstpunt. Bert: “De wethouder is voorzitter van de begeleidingscommissie die als stuurgroep voor de pilot fungeert. Ieder half jaar komen wethouder, huisartsen, PO-samenwerkingsverbanden, JOT, CJG en JGZ bij elkaar om de de ervaringen en resultaten te bespreken. Door de goede contacten die op deze manier ontstaan en onderhouden blijven, is het ook makkelijker om de samenwerking tussen huisartsen en gemeente te verbreden naar alle bevolkingsgroepen van 0 tot 100 jaar. De basis die nu gelegd is, is een mooie voedingsbodem voor samenwerking ook op andere gebieden.

Het volledige artikel van steunpunt KOEL vindt u via onderstaande link.
Artikel Steunpunt KOEL over aanpak POH-GGZ Bert Deuling

Recent heeft de gemeente Nissewaard een referentie geschreven over Bert Deuling en zijn werkzaamheden als Projectleider POH GGZ Jeugd. Klik hier om de referentie te lezen.

Bert Deuling

Adviseur