Bert Deuling  

Opvoeden en opgroeien gaat niet in alle gezinnen vanzelf. In mijn onderwijstijd heb ik gezien hoe ouders daarmee kunnen worstelen omdat ze zelf geen goed voorbeeld hebben gehad, door geldgebrek, echtscheiding of psychische problemen hun kinderen niet kunnen bieden wat deze nodig hebben.

Jaarlijks neemt het aantal hulpvragen voor jeugdhulp toe. Gemeentes zien hun uitgaven daarvoor de pan uit rijzen. Zo vroeg mogelijk signaleren van problemen bij jeugdigen en in gezinnen en daarop anticiperen is cruciaal. Een juiste inschatting van de hulpvragen bij de toegangspoort naar de jeugdhulp kan onnodige doorverwijzingen voorkomen. In veel gemeenten heb ik als projectleider de meerwaarde van de POH GGZ Jeugd inmiddels kunnen vaststellen.

Mijn kracht ligt in het met elkaar verbinden van de beleidsterreinen onderwijsachterstanden, jeugdhulp en passend onderwijs en het bij elkaar brengen van partijen met tegengestelde belangen. Ik doe dat vanuit mijn brede ervaring in verschillende functies en bij diverse opdrachtgevers. Het vinden van praktische oplossingen die passen in de lokale situatie staat daarbij centraal. Ik denk graag met gemeentes mee over werkwijzen en sturingsmiddelen waarmee ondersteuning door specialistische zorg alleen nog wordt geboden aan die jeugdigen, die dat echt nodig hebben.