Keizers & Visser zet handtekening onder samenwerking met Accare en Molendrift voor gebruik Monitor POH GGZ Jeugd bij landelijk onderzoek


Directeur Ben Keizers heeft op woensdag 26 mei jongstleden in Staatshuys de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst met Molendrift en Accare. Samen met Accare bestuurder Marco Bottelier en Maarten Wetterauw, directeur van Molendrift, gaat Keizers & Visser werken aan landelijk onderzoek naar de inzet van praktijkondersteuners huisartsen GGZ Jeugd (POH GGZ Jeugd) efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren, zodat gemeentes betere jeugdhulp kunnen bieden aan de jongere inwoners.

Implementatietrajecten POH GGZ Jeugd

Keizers & Visser heeft landelijk al veel succesvolle implementatietrajecten voor de POH GGZ Jeugd doorgevoerd. Deze gemeentes maken, door een POH GGZ Jeugd binnen een huisartsenpraktijk te plaatsen, snelle en effectieve hulpverlening beschikbaar voor jeugdigen met psychosociale problemen. De POH GGZ Jeugd helpt jeugdigen met hulpvragen, die een huisarts niet kan beantwoorden of oplossen. De POH draagt bij aan het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar de specialistische hulp en geeft ondersteuning bij actuele hulpvragen.

De Monitor POH GGZ Jeugd

Door de jarenlange ervaring en samenwerking met POH’s, huisartsen en gemeenten ontdekten de adviseurs van Keizers & Visser dat de communicatie tussen deze partijen vaak moeizaam verloopt. Wet- en regelgeving, privacy van cliënt-gegevens en het gebruik van Excel-formulieren maakte gerichte communicatie inefficiënt. Keizers & Visser heeft hiervoor samen met partner Horsthouse ICT Development de monitor POH GGZ Jeugd ontwikkeld. Deze webtool is voor alle partijen via verschillende apparaten te benaderen. De POH’s kunnen client-gegevens registreren en de geregistreerde gegevens kunnen ook verkapt ingezien worden door gemeentes en huisartsen.
Ben Keizers van Keizers & Visser: “De monitor webtool werd ontwikkeld door Keizers & Visser met ICT partner Horsthouse It Development en voldoet qua privacy volledig aan wat het zorgveld vraagt.”.
Het grote voordeel van de monitor voor gemeentes is dat zij altijd beschikken over actuele informatie, effectiever beleid kunnen opstellen, zorg gericht in kunnen kopen en een duidelijk beeld hebben van de effecten van de POH GGZ Jeugd en het aantal doorverwijzingen naar duurdere jeugdzorgtrajecten.

Samenwerking met Molendrift en Accare

Bij verschillende gemeentes wordt de Monitor POH GGZ Jeugd inmiddels succesvol gebruikt. In de afgelopen periode is er nauw samengewerkt met jeugdhulporganisaties Molendrift en Accare. Deze samenwerking krijgt nu een definitief vervolg door de monitor van Keizers & Visser te koppelen aan het landelijke onderzoek ‘Jeugdhulp bij de huisarts’. Het eerste landelijke onderzoek door Accare, Molendrift en Karakter liet zien dat de inzet van een POH GGZ Jeugd waardevol is om vroeg hulp te bieden aan jeugdigen met psychosociale problemen. Deze POH GGZ Jeugd kan verwijzingen naar de specialistische hulp voorkomen door jeugd binnen de huisartsenpraktijk te helpen. Uit een rekenmodel dat is ontwikkeld, op basis van de resultaten van het onderzoek, blijkt dat de inzet van een POH Jeugd gemeentes een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren.
Met het vervolgonderzoek en de koppeling van de monitor willen alle partijen de verdere ontwikkeling van de functie van POH GGZ Jeugd ondersteunen én de kennisdeling tussen gemeentes versnellen. Alle gemeentes met praktijkondersteuners Jeugd kunnen aan dit vervolgonderzoek meedoen.

Onderzoek leidt tot lokale kennisdeling op inhoud

De Monitor POH GGZ Jeugd geeft de deelnemende gemeentes inzicht in de ontwikkeling van de omvang van de inzet en stelt de gegevens (geanonimiseerd) beschikbaar voor het landelijk onderzoek. Jaarlijks presenteren de onderzoekers de landelijke resultaten in een inhoudelijke bijeenkomst aan alle betrokkenen. Onderzoeker Marieke Boelhouwer van Molendrift licht toe: “Dit zijn lokale bijeenkomsten met de betrokken POH’s, huisartsen en beleidsmedewerkers. Ineens gaat het niet meer over aantallen en kosten, maar over de mate waarin bepaalde problematiek zich voordoet, welke interventies daarop ingezet worden en hoe effectief die zijn. En hoe zich dat beeld van jouw gemeente verhoudt tot het landelijk beeld. Dit is dan telkens een geweldig aanknooppunt voor verdere verbetering”.

Ben Keizers van Keizers & Visser: “Met de zorginhoudelijke kennis van Accare en Molendrift hebben we de invoer van de webtool nog verder geoptimaliseerd.” Accare bestuurder Marco Bottelier vult aan: “Het zorgveld is gebaat bij goed doordachte monitoring. Wat zet je in bij welk probleem? Wie doet dat en hoe pakt dat uit? Hoe meer gemeenten meedoen hoe meer we samen leren. Vandaar de landelijke opzet. Tegelijkertijd moeten data ‘fresh and local’ zijn om te kunnen verbeteren. Met de combinatie van landelijke verzameling en regionale benchmarks hebben we de gedroomde combinatie.”

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op www.jeugdhulpbijdehuisarts.nl en zijn voor iedereen beschikbaar voor inzage. Op deze website staan de resultaten van het eerste landelijke onderzoek, maar ook aanvullende publicaties en afgeleide materialen, zoals functiebeschrijvingen en kostenrendement modellen. “Deze informatie is voor alle gemeenten toegankelijk, of je nu meedoet of niet. Maar door aan te sluiten bij het onderzoek profiteer je als gemeente veel meer, omdat jouw POH functie zich dan blijft ontwikkelen. In ruil vragen we een kleine bijdrage voor het onderzoek, de presentaties en het werken met de monitor”, aldus Maarten Wetterauw van Molendrift.

Meer informatie of aansluiten?

Gemeentes die graag meer informatie willen over het onderzoek en de monitor POH GGZ jeugd kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met Caspar Rauws of Jochem Heerkens. Klik op de foto van de adviseur voor directe contactgegevens.

 

Samenwerking Molendrift, Accare en Keizers&Visser

 

Onze adviseurs:

Afhandelen zonder ambtenaar Sociaal domein referenties Caspar Rauws stelt zich voor socialcoin participatiewet Monitor POH invoering wwnv Coordinator veranderproces GGZ Jeugd

Caspar Rauws

Adviseur Monitor POH GGZ Jeugd 

Jochem Heerkens - adviseur Monitor POH GGZ Jeugd

Jochem Heerkens

Adviseur Monitor POH GGZ Jeugd

 

Samenwerkende partners:

Logo Molendrift
Accare logo