Ondertekening contracten POH GGZ Jeugd – gemeente Nissewaard

In oktober 2017 zijn de eerste Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH GGZ Jeugd) gestart bij 3 huisartspraktijken in Spijkenisse. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 11 januari 2018 vond de ondertekening van de overeenkomst plaats. Deze overeenkomst is tussen de gemeente Nissewaard en nog vijf extra huisartspraktijken. Een aantal andere praktijken zullen in de loop van 2018 dit initiatief volgen.

De gemeente Nissewaard ondersteunt huisartsenpraktijken financieel met de inzet van een POH GGZ Jeugd. Deze praktijkondersteuners betekenen ontzettend veel voor kinderen/jeugdigen met psychische klachten. Ze zorgen voor een nauwkeurige probleemanalyse, waardoor een passend antwoord wordt gegeven op de ondersteuningsvraag van de jeugdige. Daardoor kunnen de meeste jeugdigen binnen de huisartspraktijk worden geholpen en is een doorverwijzing niet meer nodig. Bovendien is de huisartsenpraktijk dichterbij dan een jeugdhulpaanbieder en kan een cliënt veel sneller worden geholpen.
Onze adviseurs Bert Deuling en Rosalie Sprengers hebben dit traject begeleid. ondertekening 

In andere gemeenten heeft de inzet van de POH-GGZ jeugd geleid tot een forse afname van doorverwijzingen naar de JGGZ. Alle betrokkenen juichen deze ontwikkeling van harte toe! Lees hier meer

Bert Deuling

Adviseur POH GGZ Jeugd

Rosalie Sprengers

Adviseur Thor.
POH GGZ Jeugd