Meer grip op uw budget en kwaliteitsverbetering Jeugdhulp

Samen met huisartsen een kwaliteitsimpuls geven aan ondersteuning van jeugdigen en tegelijkertijd meer grip op de kosten van de jeugdhulp krijgen? Dat kan!

Meer grip door de inzet van de POH GGZ Jeugd 

Huisartsen hebben een spilfunctie in de keten voor jeugd gezondheidszorg. De meeste jeugdigen worden namelijk via de huisartsen doorverwezen naar de specialistische JGGZ-ondersteuning. Een deel van deze jeugdigen komt hierdoor onnodig in deze zwaardere zorg terecht. De inzet van een Praktijkondersteuner Jeugd (POH GGZ Jeugd) kan hierbij helpen. De POH GGZ Jeugd levert niet alleen een kwaliteitsverbetering op, maar eveneens een besparing op de kosten voor jeugdzorgtrajecten. 

De POH GGZ Jeugd in het kort 

De POH GGZ Jeugd adviseert de huisarts over zorg die nodig is voor de specifieke problemen en klachten van jeugdigen. De POH GGZ Jeugd voert een uitgebreide triage uit in plaats van dat de huisarts dit doet. Deze kijkt hierbij zowel naar het kind zelf als naar de verschillende omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld gezin en school. Vervolgens wordt in overleg met ouders, de jeugdige zelf en met de huisarts bepaald hoe het vervolgtraject eruit ziet. Dit maakt ook dat het deel van de jeugdigen, wat in het verleden onnodig doorverwezen werd naar zwaardere zorg, nu door de POH GGZ Jeugd zelf behandeld kan worden. 

Implementatie door Keizers & Visser 

In meerdere gemeenten hebben wij ervaren dat deze aanpak echt werkt! Het leidt tot een kwaliteitsverbetering van de Jeugdhulp – een betere en meer passende hulp voor jeugdigen dichtbij huis – en een structurele besparing op de kosten van de Jeugdzorg. meer grip

Wilt u meer weten over onze resultaatgerichte aanpak, lees dan verder in ons dossier POH Jeugd GGZ. Of neem contact met ons op om vrijblijvend een afspraak te maken. 

Meer grip

Bert Deuling

Adviseur POH GGZ Jeugd