Kick-off pilotproject POH GGZ Jeugd

Op dinsdag 9 mei 2017 vond de kick-off plaats van de pilots met de POH GGZ Jeugd in de gemeente De Fryske Marren. Met de kick-off werd de start van het pilot project in werking gezet. Deze pilot gaat er voor zorgen dat de huisartsenpraktijken in de De Fryske Marren beter samen gaan werken en ondersteunt gaan worden met een POH GGZ Jeugd.

De POH GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner huisartsen GGZ Jeugd (POH GGZ Jeugd) zorgt voor een nauwkeurige probleemanalyse in de Jeugdzorg. Hierdoor kan een passend antwoord gevonden worden op de ondersteuningsvraag van de jeugdigen. Bovendien is de huisartsenpraktijk dichterbij dan een jeugdhulpaanbieder en kan een cliënt veel sneller worden geholpen.

Kick-off De Fryske Marren

In deze gemeente wordt gewerkt met achttien verschillende huisartsengroepen. Deze huisartsengroepen vormen een belangrijke spil in het jeugdzorg traject. Deze kick-off betekende het begin van een betere onderlinge samenwerking.  Binnen deze huisartsengroepen worden de komende periode POH GGZ Jeugd ingezet om de huisartsen te ondersteunen. De meeste jeugdigen worden nu via de huisartsen doorverwezen naar de zwaardere
JGGZ-ondersteuning. Dit terwijl dit niet altijd nodig is. De praktijkondersteuner jan hierbij helpen met de juiste triage en ondersteuning van de jeugdigen. De inzet van de POH-GGZ Jeugd, juist bij huisartsen in de praktijk, levert daarom niet alleen een kwaliteitsverbetering op, maar eveneens een forse besparing op de kosten voor jeugdzorgtrajecten.

In andere gemeenten heeft de inzet van de POH GGZ jeugd geleid tot een kwaliteitsimpuls van de geboden ondersteuning aan de individuele jongere én een forse afname van het aantal doorverwijzingen naar de JGGZ. Alle betrokkenen juichen deze ontwikkeling van harte toe!

Wilt u meer weten over onze implementatietrajecten POH GGZ Jeugd of de monitor, die wij hiervoor hebben ontwikkeld? Klik dan op het dossier POH GGZ Jeugd of neem dan contact met ons op.

Kick-off

Bert Deuling

Adviseur POH GGZ Jeugd