Jan-Christiaan Goudbeek nieuw bij Keizers & Visser

Een uitbreiding van ons team adviseurs melden verveelt nooit. De afgelopen periode hebben wij dan ook veel nieuwe adviseurs welkom mogen heten binnen onze organisatie. Iedere nieuwe adviseur die wij welkom heten, blijkt van grote toegevoegde waarde te zijn voor ons team. Dat geldt ook zeker voor Jan-Christiaan Goudbeek. Met zijn komst hebben wij er weer een flinke dosis kennis en expertise bij in huis gehaald.

Jan-Christiaan Goudbeek nieuw bij Keizers & Visser

Jan-Christiaan Goudbeek is per 1 maart 2019 bij ons in dienst getreden als adviseur. Zijn kennis en expertise liggen op het vlak van accountancy, bedrijfsadvisering en consultancy in zowel de non-profit en profit sector. Daarnaast beschikt Jan-Christiaan over jarenlange ervaring als wethouder en raadslid. Hierdoor begrijpt hij de ingewikkelde positie waarin gemeenten en bestuurders zitten. De afweging tussen wensen en mogelijkheden en tegelijkertijd draagvlak zoeken en behouden.

Profiel Jan-Christiaan Goudbeek nieuw bij

Wat opvalt aan Jan-Christiaan is zijn open houding. Deze houding nodigt uit om met hem in gesprek te gaan. Uit gesprekken met hem blijkt direct dat je te maken hebt met een gedreven, geïnteresseerd en maatschappelijk betrokken gesprekspartner.
Jan-Christiaan kan partijen verbinden, waarbij hij wederzijdse belangen niet uit het oog verliest. Door zijn bestuurlijke ervaring in combinatie met zijn scherpe analytische blik is Jan-Christiaan in staat om lastige vraagstukken terug te brengen naar de basis. Hierbij zorgt hij altijd dat hij de opdrachtgever van een oplossingsgericht advies voorziet. Jan-Christiaan Goudbeek nieuw bij

Door zijn vele contacten met het bedrijfsleven kan Jan-Christiaan zich vanuit dat perspectief goed inleven in hun verwachtingen van de overheid. Hierbij  poogt hij om een brug te slaan. Het invullen van de rol als opdrachtgever door de overheid ziet hij daarbij als belangrijkste instrument. Volgens Jan-Christiaan wordt dat tot op heden nog niet overal op waarde geschat. Daar is volgens hem nog veel maatschappelijke en financiële winst te behalen.

Jan-Christiaan Goudbeek nieuw bij

Wilt u meer weten over Jan-Christiaan, klik op de foto om naar zijn persoonlijk profiel te gaan en kennis met hem te maken.