Adviseur Caspar Rauws stelt zich voor!

Sinds de start van ons bedrijf werkt Caspar bij Keizers & Visser als adviseur. Caspar is een ervaren adviseur op het terrein van de sociale zekerheid. In de afgelopen jaren is hij als interim manager of projectleider werkzaam geweest bij meerdere gemeenten.

Caspar Rauws stelt zich voor

Ik ben getrouwd. We hebben vier kinderen en vijf kleinkinderen. Naast ons werk en gezin hebben we ook een Bed & Breakfast genaamd Kleurrijk. Dat doen we omdat we het leuk vinden om andere mensen te ontmoeten als zij dat ook leuk vinden. Naast klussen in en om het huis heb ik veel plezier in (berg)wandelen en fietsen. Ik ben gedreven om samen met anderen oplossingen te realiseren voor vraagstukken. Mijn inbreng is creativiteit in het zoeken naar werkbare, eenvoudige oplossingen. Dat kan alleen als je de inwoner als klant centraal stelt en er alle belanghebbenden bij betrekt. Dat kunnen ook mensen/organisaties zijn buiten de afdeling of organisatie die aan een oplossing werken.
Mijn deskundigheid ligt vooral op het gebied van werk en inkomen, scholing en digitaal werken.

De keus voor Keizers & Visser

Vanaf het begin ben ik werkzaam bij Keizers & Visser. Het mooie is dat je samen bezig bent met het bouwen van een bedrijf en daar ook (mede)verantwoordelijk voor bent. Je bent niet alleen uitvoerder. Je zoekt naar mogelijkheden om opdrachtgevers op een passende manier te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Daarbij maak je gebruik van de kennis en expertise van collega’s.

Ambities

Ik ben tevreden als ik een opdracht beëindig en de inwoners van die gemeente, betrokken organisaties en de gemeentelijke organisatie tevreden zijn over de tot stand gekomen veranderingen.

Ideeën voor de toekomst

We moeten ons steeds meer baseren op vertrouwen. Op die manier mogen we met elkaar omgaan. Dat betekent dat kaders niet altijd in beton gegoten moeten zijn. Inwoners en organisaties hebben enige vrijheid van handelen nodig. Dat zal niet altijd goed gaan, maar daar ben je met elkaar bij. In samenspraak kun je dan bijsturen. Van belang is dat je met elkaar een gezamenlijk doel hebt en daar samen voor staat.

De toekomst zal steeds digitaler worden. Dan moeten we de inwoners die dat niet zijn of met taal moeite hebben of iets anders niet kunnen, wel blijven ondersteunen, zodat zij ook kunnen blijven functioneren. De andere manier van werken zal andere vaardigheden vragen.

Wat in de toekomst niet verandert is dat we allemaal mens zijn en geconfronteerd kunnen worden met vragen waar we anderen bij nodig hebben om tot een oplossing te komen.

Lees meer over Caspar Rauws in zijn persoonlijk profiel.

Caspar Rauws

Adviseur